Tuki apuvälineiden hankintaan Grönlannissa

Børn med funktionsnedsættelse
Photographer
Victoria Henriksson
Täältä selviää, miten voit saada tukea apuvälineisiin Grönlannissa, jos tarvitset apuvälinettä pitkäksi aikaa esimerkiksi vamman tai kroonisen sairauden takia.

Jos asut tai oleskelet Grönlannissa ja sinulla on pitkäaikainen apuvälineiden tarve, voit hakea julkista tukea niiden hankintaan samalla tavoin kuin grönlantilaisetkin.

Mihin apuvälineisiin voit hakea tukea?

Grönlannin lainsäädännössä ei ole eritelty, mihin apuvälineisiin tukea voi hakea. Apuvälineasioihin sovelletaan asetusta vammaisille myönnettävästä tuesta.

Kunnanhallitus voi myöntää vammaiselle tukea apuvälineiden hankintaan, mikäli seuraavat edellytykset täyttyvät:

  • Apuväline korjaa merkittävästi vamman aiheuttamaa toimintakyvyn ongelmaa.
  • Apuväline helpottaa merkittävästi arjessa selviytymistä.
  • Apuväline on välttämätön edellytys työssäkäynnille tai muulle elinkeinotoiminnalle.
     

Hakijalle voidaan joko myöntää taloudellista tukea apuvälinehankintoihin tai antaa fyysinen apuväline lainaan. Lisäksi kunta on velvollinen neuvomaan apuvälineen valinnassa ja opastamaan sen käytössä. Kunnan tulee myös kattaa apuvälineen huolto- ja korjauskustannukset.

Vammaisen henkilön omaisella on oikeus ohjaukseen ja neuvontaan sekä vammaisen henkilön auttamista käsitteleviin kursseihin.

Mistä saat lisätietoja apuvälineiden hakemisesta ja myöntämisen ehdoista?

Apuvälineitä haetaan yleensä kunnan sosiaalitoimesta. Jos olet opiskelija, ota yhteyttä oppilaitokseesi.

Jos sinulla on peruskoulua käyvä lapsi, koulu järjestää hänelle useimmat apuvälineet. Kunta voi kuitenkin vastata joistakin apuvälineistä vammaisille myönnettävää tukea koskevan asetuksen nojalla. Sama koskee myös päivähoidossa olevaa lasta, joka tarvitsee apuvälineitä.

Miten sinun tulee toimia, jos saat tukea yhdessä Pohjoismaassa ja muutat toiseen Pohjoismaahan?

Apuvälineet ja niiden myöntäminen ovat Grönlannissa kuntien vastuulla. Jos olet muuttoaikeissa, ota siis yhteyttä tulevaan asuinkuntaasi. Voit hakea tukea apuvälineisiin uudesta asuinkunnastasi.

Apuvälineitä voidaan myöntää vain Grönlannissa vakituisesti asuville. Jos sinulla on toimintarajoite ja muutat Grönlantiin, sinun kannattaa ottaa mukaan potilasasiakirjat, raportit ja lääkärintodistukset. Sama pätee myös silloin, jos muutat Grönlannista toiseen Pohjoismaahan.

Miten toimit, jos oleskelet tilapäisesti Grönlannissa?

Asetus vammaisille myönnettävästä tuesta koskee ainoastaan Grönlannissa kirjoilla olevia henkilöitä. Jos aiot tulla Grönlantiin tilapäisesti, ota yhteyttä Grönlannin sosiaaliministeriöön.

Mistä saat lisätietoja?

Jos sinulla on apuvälineiden hakemiseen liittyviä konkreettisia kysymyksiä, ota yhteyttä kotikuntasi sosiaalitoimeen.

Yleisissä apuvälineisiin liittyvissä kysymyksissä voit ottaa yhteyttä Grönlannin sosiaaliministeriön alaisuudessa toimivaan sosiaalihallitukseen.

Jos tarvitset neuvoja ja opastusta vammaisasioissa, ota yhteyttä sosiaalihallituksen vammaisasioiden yksikköön (Pissassarfik).

Jos tarvitset lisätietoja vammaisten oikeuksista Grönlannissa, jos sinulla on kysyttävää apuvälineasioiden käsittelystä tai jos haluat valittaa kunnan päätöksestä, voit ottaa yhteyttä vammaisasiavaltuutettuun (Tilioq).

Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.