Verotus Färsaarilla

Skat på Færøerne
Täältä saat tietoa yleistä ja rajoitettua verovelvollisuutta koskevista säännöistä Färsaarilla.

Perussääntönä on, että maksat veroa siihen maahan, jossa työskentelet ja ansaitset tuloja. Sinun ei tarvitse maksaa samasta tulosta veroa kahteen eri Pohjoismaahan.  Kaksinkertainen verotus vältetään Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Islannin ja Färsaarten välisellä verosopimuksella.

Jos tulet Färsaarille toisesta Pohjoismaasta, sinun ei tarvitse hakea työ- tai oleskelulupaa. Pohjoismaiset sopimukset takaavat sen, että Pohjoismaiden kansalaiset voivat vapaasti liikkua Pohjoismaasta toiseen. Kaikki Färsaarilla työskentelevät ovat kuitenkin joko yleisesti tai rajoitetusti verovelvollisia Färsaarilla.

Paljonko veroa joudut maksamaan?

Verovelvollisuus jakaantuu yleiseen ja rajoitettuun verovelvollisuuteen.

Olet rajoitetusti verovelvollinen Färsaarilla, jos työskentelet Färsaarilla mutta et muuta sinne vakinaisesti asumaan. Tällöin voit oleskella Färsaarilla korkeintaan 180 päivää 12 kuukauden ajanjaksolla. Jos oleskelet Färsaarilla yli 180 päivää 12 kuukauden ajanjaksolla, olet yleisesti verovelvollinen.

Valtion tuloveron lisäksi kaikki verovelvolliset joutuvat Färsaarilla maksamaan kunnallisveroa, joka vaihtelee kunnittain.

Kuulut kaksinkertaista verotusta koskevan sopimuksen piiriin, jos olet yleisesti verovelvollinen Färsaarilla ja sinulla on toisessa Pohjoismaassa tuloja tai muuta toimintaa, josta olet verovelvollinen molemmissa maissa.

Ota yhteyttä Färsaarten veroviranomaiseen (TAKS) ja selvitä, miten sinun tulee menetellä.

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen ja jäät Färsaarille suunniteltua pitemmäksi ajaksi tai jos sinusta tulee jostain muusta syystä yleisesti verovelvollinen Färsaarilla, yleinen verovelvollisuus tulee voimaan siitä päivästä lähtien, jolloin saavut Färsaarille.

Pankkitili

Kun tulet Färsaarille, sinun täytyy avata tili paikalliseen pankkiin palkanmaksua ja veroasioita varten. Färsaarilla toimii neljä pankkia: Bank Nordik, Betri Banki, Norðoya Sparikassi ja Suðuroya Sparikassi.

Rajoitettu verovelvollisuus

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, sinun tulee maksaa A-tulostasi 42 % veroa. Sinulta ei peritä vanhempainvapaamaksua, työttömyysvakuutusmaksua eikä sairausvakuutusmaksua.

Tällöin et myöskään ole oikeutettu näihin etuuksiin.

Rajoitetusti verovelvolliselta peritään kuitenkin työmarkkinamaksu, joka on 3 % veronalaisesta tulosta.

Rajoitetusti verovelvollinen voi toisinaan ottaa erillisen henkilökohtaisen vakuutuksen edellä mainittuja tarkoituksia varten. Ota yhteyttä järjestelmiä hallinnoiviin viranomaisiin ja selvitä, miten voit ottaa erillisen vakuutuksen ja mihin se sinut oikeuttaa.

Jos olet rajoitetusti verovelvollinen, et ole oikeutettu verovähennyksiin tai korkotukeen.

Jos työskentelet Färsaarten kansalliseen ja kansainväliseen alusrekisteriin kuuluvalla aluksella (Faroe Islands National and International Ship Register, FAS) tai BareBoat-aluksella, maksat veroa 35 %.

Yleinen verovelvollisuus

Jos olet yleisesti verovelvollinen Färsaarilla, sinun pitää ilmoittaa veroilmoituksessa kaikki tulosi – sekä Färsaarilta että muualta saadut.

A-tulosta pidätetään noin 40 % veroa, mutta lopullinen veroprosentti riippuu tuloistasi ja asuinkunnastasi.

Lisäksi sinulta peritään seuraavat maksut:

 • 0,71 %:n suuruinen vanhempainvapaamaksu, jos olet 16–67-vuotias ja yleisesti verovelvollinen Färsaarilla. Katso lisätietoja osoitteesta barsil.fo.
 • 3 %:n suuruinen työmarkkinamaksu (samhaldsfasti)
 • 1,25 %:n suuruinen maksu Färsaarten työttömyysvakuutusrahastoon (ALS)
 • 175 Tanskan kruunua kuukaudessa + 0,60 % saamastasi veronalaisesta tulosta julkiseen sairausvakuutukseen (Heilsutrygd)
 • 150 Tanskan kruunun suuruinen kuukausittainen maksu Färsaarten yleisradioyhtiölle (Kringvarp Føroya, KVF). (Maksun suuruus vaihtelee hieman. Katso lisätietoja jäljempää.) 

Tarkista valtion tuloveroa koskevasta sopimuksesta, paljonko veroprosenttisi on valtionverotuksessa.

Kysy Färsaarten veroviranomaiselta lisätietoja kunnallisveroprosenteista. 

Yrittäjät

Myös yrittäjä joutuu maksamaan valtion tuloveroa. Ota yhteyttä Färsaarten veroviranomaiseen, jos suunnittelet yritystoiminnan aloittamista.

Opiskelijoiden verovähennys

Tanskassa opiskelevat färsaarelaiset voivat olla oikeutettuja erityiseen verovähennykseen (Færøfradrag).

Verovähennyksen edellytyksenä on, että

 • asut vakinaisesti Färsaarilla ennen Tanskaan muuttoasi 
 • Tanskassa oleskelu johtuu opiskelusta
 • et ole suorittanut ammattiin pätevöittävää koulutusta ennen Tanskaan muuttoasi
 • olet asunut Tanskassa korkeintaan kuuden kuukauden ajan ennen opintojen alkamista. 

Mihin verovähennyksiin olet oikeutettu?

Lapsivähennys tehdään sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Vähennyksen suuruus riippuu lapsen iästä. Jos lapsi on alle 7-vuotias, valtionverotuksen lapsivähennys on 9 200 Tanskan kruunua vuodessa. Jos lapsi 7–17-vuotias, valtionverotuksen lapsivähennys on 6 500 Tanskan kruunua vuodessa. (Vuoden 2020 luvut.)

Kunnallisverotuksen lapsivähennys vaihtelee kunnittain. 

Lapsivähennys tehdään sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Vähennyksen suuruus riippuu lapsen iästä. Alle 7-vuotiaasta lapsesta tehtävä vähennys on 9 200 Tanskan kruunua.

Jos olet yleisesti verovelvollinen ja olet ottanut asuntolainaa ostaaksesi asunnon Färsaarilta, sinulla on oikeus saada korkotukea asuntolainan korkoihin.

Vuodesta 2018 alkaen korkotuen suuruus on ollut 35 % korosta, mutta kuitenkin korkeintaan 35 000 Tanskan kruunua vuodessa. Korkotukiprosenttia tarkistetaan säännöllisesti, joten kysy ajantasaisia summia pankistasi tai Färsaarten verottajalta.

Eläkkeiden verotus

Färsaarilla on kahdentyyppisiä eläkkeitä: julkinen eläke, jota maksetaan kaikille eläkeläisille, ja varhaiseläke, jota useimmat työssä käyvät färsaarelaiset säästävät itselleen ja jonka voi yleensä saada ammattiliiton kautta.   

Toisin kuin muissa Pohjoismaissa, eläkkeestä ja varhaiseläkkeestä pidätetään Färsaarilla vero jo ennakkoon.

Toisesta Pohjoismaasta maksettavat eläkkeet verotetaan lähdevaltiossa. Färsaaret ja Tanska ovat kuitenkin sopineet erityissäännöksestä, jonka mukaan eläkkeet verotetaan asuinvaltiossa. Jos eläkettä ei veroteta siinä Pohjoismaassa, mistä se maksetaan, eläketulo on veronalaista tuloa Färsaarilla.

Kiinteän omaisuuden verotus

Jos sinulla on vuokratuloa Färsaarilla sijaitsevasta kiinteistöstä, maksat vuokratulosta veroa Färsaarilla. Sen sijaan Färsaarilla ei peritä kiinteistöveroa.

Ulkomailla sijaitsevasta kiinteistöstä saatua vuokratuloa verotetaan ulkomailla, mutta siitä on ilmoitettava Färsaarten veroilmoituksessa ja se oikeuttaa vähennykseen.

Jos asut muualla kuin Färsaarilla mutta sinulla on täällä kiinteistö, josta saat vuokratuloa, maksat Färsaarilla veroa täältä saamastasi vuokratulosta.

Ota yhteyttä Färsaarten veroviranomaiseen, jos haluat lisätietoja verotuksesta.

Färsaarten yleisradio, Kringvarp Føroya (KVF)

Jos asut Färsaarilla ja olet 24–66-vuotias, joudut maksamaan yleisradiomaksua 150 Tanskan kruunua kuukaudessa. 67 vuotta täyttäneiden yleisradiomaksu on 50 Tanskan kruunua kuukaudessa. 23-vuotiailta ja sitä nuoremmilta ei peritä yleisradiomaksua.

Yleisradiomaksu peritään kaikilta Färsaarilla yleisesti verovelvollisilta. Ulkomailla asuvan opiskelijan ei kuitenkaan tarvitse maksaa yleisradiomaksua, vaikka hän olisikin yleisesti verovelvollinen Färsaarilla.

Yleisradiomaksun perii Färsaarten veroviranomainen.  

Jos sinulla on A-tuloa, yleisradiomaksu pidätetään automaattisesti kuukausipalkastasi. Jos olet 23–66-vuotias, asut Färsaarilla ja saat opintotukea, yleisradiomaksu pidätetään automaattisesti kuukausittaisesta opintotuestasi.

Jos sinulla ei ole A-tuloa, tilisiirtolomakkeet lähetetään sinulle kerran kuukaudessa.

Myös yritykset, järjestöt, laitokset ja julkiset viranomaiset maksavat palkkakustannuksiin suhteutettua kuukausittaista yleisradiomaksua.  

Kirkollisvero

Jos olet Färsaarten kirkon jäsen, maksat kirkollisveroa 0,6 % A-tulostasi. Jos et halua olla Färsaarten kirkon jäsen, ilmoita asiasta Färsaarten veroviranomaiselle.

Färsaarten tullisäännöt

Katso lisätietoja tullisäännöistä Färsaarten veroviranomaisen verkkosivuilta.

 • Tavaroiden tuonti Färsaarille 
 • Färsaarille ja Färsaarilta matkustavien tullisäännöt

Ota yhteyttä Färsaarten veroviranomaiseen ja kysy lisätietoja muuttotavarasäännöksistä.

Ota yhteyttä viranomaiseen
Kysy Info Pohjolalta

Jos sinulla on kysymyksiä, tai jos olet kohdannut ongelmia toisessa Pohjoismaassa, voit täyttää yhteydenottolomakkeemme.

HUOM! Jos kysymyksesi koskee hakemusten käsittelyä, tietyn etuuden hakemista tai muuta henkilökohtaista kysymystä, ole yhteydessä suoraan vastaavaan viranomaiseen.

Info Pohjola on Pohjoismaiden ministerineuvoston neuvontapalvelu. Annamme tietoa ja neuvomme muuttamiseen, työskentelyyn, opiskeluun, tukijärjestelmiin ja yrityksen perustamiseen liittyvissä kysymyksissä.