Skatt på Færøyene

Skat på Færøerne
Her kan du lese om reglene som gjelder for deg som er skattepliktig – enten begrenset eller fullt skattepliktig – på Færøyene.

Grunnregelen er at du skal betale skatt der du jobber og tjener penger. Du skal ikke betale skatt i to nordiske land for den samme inntekten.  Dette reguleres av den nordiske dobbeltbeskatningsavtalen, som omfatter Danmark, Færøyene, Finland, Island, Norge og Sverige.

Kommer du til Færøyene fra et annet nordisk land, trenger du ikke å søke om verken arbeids- eller oppholdstillatelse. Nordiske avtaler sikrer at innbyggerne i Norden fritt kan ferdes mellom landene. Men alle som jobber på Færøyene, er skattepliktige – enten begrenset eller fullt skattepliktige.

Hva skal jeg betale i skatt?

Overordnet skilles det mellom begrenset og full skatteplikt.

Du er begrenset skattepliktig hvis du jobber på Færøyene uten å flytte permanent til landet. Oppholdet kan imidlertid høyst være på 180 dager i en 12-månedersperiode. Hvis du er på Færøyene i mer enn 180 dager i en 12-månedersperiode, er du fullt skattepliktig.

I tillegg til landsskatten må alle som er skattepliktige på Færøyene, betale kommuneskatt, som varierer fra kommune til kommune.

Hvis du er fullt skattepliktig på Færøyene og har inntekter eller annen aktivitet i et annet nordisk land, og dermed er skattepliktig for disse inntektene/aktivitetene i begge landene, ordnes skatten din med dobbeltbeskatningsavtalen.

Kontakt TAKS for ytterligere informasjon om ditt tilfelle.

Hvis oppholdet ditt på Færøyene forlenges, eller hvis du av andre grunner går fra å være begrenset skattepliktig til fullt skattepliktig, gjelder din fulle skatteplikt fra oppholdets første dag på Færøyene.

 

Bankkonto

For å kunne motta lønn og betale skatt på Færøyene må du opprette en bankkonto i en av de fire færøyske bankene. Det er Bank Nordik, Betri Banki, Norðoya Sparikassi og Suðuroya Sparikassi.

 

Begrenset skatteplikt

Som begrenset skattepliktig skal du betale 42 % av A-inntekten i skatt. Du er ikke forpliktet til å betale verken barselgebyr, arbeidsledighetsbidrag eller sykeforsikringsbidrag.

Til gjengjeld har du heller ikke rett til utbetaling fra disse sosiale ordningene.

Begrenset skattepliktige er ikke fritatt fra å betale arbeidsmarkedsbidrag, men betaler 3 % av skattepliktig inntekt.

I noen tilfeller kan man som begrenset skattepliktig tegne en personlig forsikring til noen av disse sosiale ytelsene. Kontakt vedkommende ordning hvis du vil vite mer om hvordan du kan tegne en sånn forsikring, og om hvilke rettigheter du i tilfelle har.

Som begrenset skattepliktig har du heller ikke rett til fradrag i skatt eller rentestøtte.

Er du ansatt i FAS (Faroe Islands National and International Ship Register) eller på BareBoat-båter, skal du betale 35 % i skatt.

 

Full skatteplikt

Som fullt skattepliktig må du oppgi alt du tjener på Færøyene og i utlandet, på selvangivelsen.

Skatten av A-inntekten er rundt 40 %, avhengig av inntekt og hvilken kommune du bor i.

I tillegg skal du betale

  • 0,71 % i barselgebyr hvis du er mellom 16 og 67 år gammel og er fullt skattepliktig på Færøyene. Se nærmere på barsil.fo
  • 3 % i "samhaldsfasti"/arbeidsmarkedsgebyr
  • 1,25 % til ALS, som er fondet for arbeidsledighetsstønad.
  • 175 kroner i måneden pluss 0,6 % av den skattepliktige inntekten til Heilsutrygd, som er den offentlige sykeforsikringen.
  • 150 kroner i måneden som avgift til det offentlige radio- og tv-selskapet, Kringvarp Føroya (Kvf). (Beløpet varierer litt. Se nærmere lenger nede på siden.) 

På landsskattetavlen finner du en oversikt over hva du skal betale i landsskatt.

Hos TAKS finnes det en oversikt over kommuneskatteprosentene. 

 

Selvstendig næringsdrivende

Landsskattestigen gjelder også for selvstendige. Kontakt TAKS hvis du vil vite mer om å starte som selvstendig.

 

Studenter og Færøy-fradrag

Færinger som studerer i Danmark, kan få det såkalte Færøy-fradraget.

Forutsetningen for Færøy-fradrag er at:

- du bodde på Færøyene før du flyttet til Danmark. 

- oppholdet i Danmark skyldes studier

- du ikke hadde en kompetansegivende utdannelse før du flyttet til Danmark

- du ikke har bodd i Danmark mer enn 6 måneder før studiestart 

 

Hvilke fradrag har jeg rett til?

 

Barnefradrag gis både i landsskatt og kommuneskatt. Fradraget avhenger av barnets alder. Er barnet yngre enn 7 år, er fradraget i landsskatten 9200 kroner i året. Er barnet mellom 7 og 17 år, er fradraget per barn 6500 kroner i året (2020).

Kommuneskatten varierer fra kommune til kommune.    

Barnefradrag gis både i landsskatt og kommuneskatt. Fradraget avhenger av barnets alder. Er barnet yngre enn 7 år, er fradraget 9200 kroner.

Som fullt skattepliktig har du rett til rentestøtte som hjelp til betaling av renter på gjeld for huset du eier og bor i på Færøyene.

Fra 2018 er støtten på 35% av rentene, men beløpet kan maksimalt utgjøre totalt kr 35.000 i året. Prosentsatsen endrer seg imidlertid iblant, så spør i banken eller hos TAKS etter ytterligere informasjon om rentestøtten.

 

Beskatning av pensjon

På Færøyene skiller man mellom den offentlige pensjonen som alle pensjonister mottar, og etterlønn, som er en arbeidsmarkedsoppsparing som de fleste på det færøyske arbeidsmarkedet har, og som generelt er ordnet gjennom fagforeningene.   

I motsetning til de andre nordiske landene blir etterlønn og pensjoner som utbetales på Færøyene, beskattet før utbetaling.

Pensjoner fra et nordisk land beskattes i landet man får pensjonen utbetalt fra. Mellom Færøyene og Danmark er det imidlertid en særregel som innebærer at pensjoner blir beskattet i bostedslandet. Pensjoner fra et nordisk land som ikke blir beskattet der, er skattepliktige på Færøyene.

 

Skatt på eiendom

Har du leieinntekt fra færøysk eiendom, blir den beskattet på Færøyene, men det er ingen skatter på fast eiendom (som eiendomsskatt).

Leieinntekter fra fast eiendom i utlandet beskattes i utlandet, men skal oppgis i selvangivelsen og er berettiget til et skattefradrag.

For fast eiendom på Færøyene hos personer bosatt utenfor Færøyene gjelder at leieinntekter blir beskattet på Færøyene.

Hvis du vil vite mer om skatt på Færøyene, så kontakt TAKS.

 

Kringvarp Føroya (Kvf)

Bor du på Færøyene og er mellom 24 og 66 år, må du betale 150 kroner i måneden som betaling for det offentlige radio- og tv-selskapet Kringvarp Føroya.    Er du eldre enn 67 år, betaler du 50 kroner i måneden. Er du 23 år eller yngre, betaler du ingenting.

Du betaler avgift til Kvf hvis du er fullt skattepliktig på Færøyene.  Er du student og bor i utlandet, betaler du ingenting selv hvis du fullt skattepliktig på Færøyene.

TAKS innkrever avgiften til Kvf.  

Har du A-inntekt, blir Kvf-betalingen automatisk trukket fra lønnen hver måned. Mottar du utdanningsstøtte mens du bor på Færøyene, og er mellom 25 og 66 år, blir Kvf-betalingen automatisk trukket fra din månedlige utdanningsstøtte.

Hvis du ikke har A-inntekt, får du tilsendt en regning hver måned.

Bedrifter, organisasjoner, institusjoner og offentlige myndigheter betaler Kvf-afgift en gang i måneden relativt til lønnsomkostningene.  

Kirkeskatt

Hvis du er medlem av den færøyske folkekirken, betaler du 0,6 % av A-inntekten i kirkeskatt. Hvis du ikke vil være medlem av den færøyske folkekirken, må du melde fra om det til TAKS.

 

Tollregler på Færøyene

Hos TAKS finner du også opplysninger om gjeldende tollregler.

  • Innføring av varer til Færøyene 
  • Tollregler for reisende til og fra Færøyene

Kontakt TAKS  for ytterligere opplysninger om regler for flyttegods.

Kontakt myndighet
Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.