Skatt på Färöarna

Skat på Færøerne
Här kan du läsa om vilka regler som gäller för dig som är begränsat eller obegränsat skattskyldig på Färöarna.

Grundregeln är att du betalar skatt i det land där du arbetar och tjänar pengar. Du behöver inte betala skatt i två nordiska länder för samma inkomst.  Detta regleras av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet som omfattar Danmark, Färöarna, Finland, Island, Norge och Sverige.

Kommer du till Färöarna från ett annat nordiskt land behöver du varken ansöka om arbets- eller uppehållstillstånd. Nordiska avtal säkerställer att nordiska medborgare kan röra sig fritt mellan länderna. Men alla som arbetar på Färöarna är antingen begränsat eller obegränsat skattskyldiga.

Vad ska du betala i skatt?

Generellt skiljer man mellan begränsad och obegränsad skattskyldighet.

Du är begränsat skattskyldig om du arbetar på Färöarna utan att flytta till landet. Vistelsen får då inte vara längre än 180 dagar under en 12-månadersperiod. Om du vistas på Färöarna längre än 180 dagar under en 12-månadersperiod är du obegränsat skattskyldig.

Förutom statlig skatt (landsskatt) måste alla som är skattskyldiga på Färöarna betala kommunalskatt som varierar mellan kommunerna.

Om du är obegränsat skattskyldig på Färöarna och har inkomster eller annan aktivitet i ett annat nordiskt land som du därmed är skattskyldig för i båda länderna omfattas du av dubbelbeskattningsavtalet.

Kontakta den färöiska skattemyndigheten TAKS för mer information om ditt fall.

Om din vistelse på Färöarna förlängs eller om du av andra skäl går från att vara begränsat skattskyldig till att vara obegränsat skattskyldig gäller den obegränsade skattskyldigheten från första dagen av din vistelse på Färöarna.

 

Bankkonto

För att kunna få lön och betala skatt på Färöarna måste du öppna ett bankkonto i en av de fyra färöiska bankerna. Dessa är Bank Nordik, Betri Banki, Norðoya Sparikassi och Suðuroya Sparikassi.

 

Begränsat skattskyldig

Som begränsat skattskyldig betalar du 42 procent av din A-inkomst i skatt. Du är inte skyldig att betala vare sig föräldraledighetsavgift, arbetslöshetsavgift eller sjukförsäkringsavgift.

I gengäld har du heller ingen rätt till dessa sociala förmåner.

Som begränsat skattskyldig är du inte befriad från att betala sociala avgifter, utan betalar 3 procent av den beskattningsbara inkomsten.

I vissa fall kan du som är begränsat skattskyldig teckna en privat försäkring för att kunna ha rätt till några av dessa sociala förmåner. Kontakta ansvarig myndighet för att få reda på hur du kan teckna en sådan försäkring och vilka rättigheter du då har.

Som begränsat skattskyldig har du heller ingen rätt till skatteavdrag eller räntestöd.

Om du är anställd på ett fartyg som tillhör Färöarnas nationella och internationella sjöfartsregister eller som hyrs ut utan besättning (ett så kallat bareboatchartrat fartyg) betalar du 35 procent i skatt.

 

Obegränsat skattskyldig

Som obegränsat skattskyldig måste du i din deklaration uppge allt du tjänar på Färöarna och i utlandet.

Skatten på A-inkomst är cirka 40 procent beroende på inkomst och vilken kommun du bor i.

Dessutom ska du betala

  • 0,71 procent i föräldraledighetsavgift om du är mellan 16 och 67 år och obegränsat skattskyldig på Färöarna. Mer information hittar du på barsil.fo
  • 3 procent i arbetsmarknadsavgift (samhaldsfasti)
  • 1,25 procent i arbetslöshetsavgift till Arbeiðsloysisskipanin (ALS)
  • 175 kronor i månaden plus 0,60 procent av din skattepliktiga inkomst i sjukförsäkringsavgift till Heilsutrygd
  • 150 kronor i månaden i avgift till det offentliga radio- och tv-bolaget Kringvarp Føroya (KVF). (Beloppet varierar lite. Mer information hittar du längre ner på sidan.) 

Det finns en tabell (landsskattetavlen) där du kan se vad du ska betala i statlig skatt.

Hos TAKS finns en översikt över de kommunala skattesatserna. 

 

Egenföretagare

Även egenföretagare betalar statlig skatt. Kontakta TAKS om du vill veta mer om att starta eget.

 

Studenter och Färöavdrag

Färingar som studerar i Danmark kan få så kallat Färöavdrag.

Förutsättningen för Färöavdrag är

– att man var bosatt på Färöarna innan man flyttade till Danmark 

– att man vistas i Danmark på grund av studier

– att man inte hade en kompetensgivande utbildning innan man flyttade till Danmark

– att man inte har bott i Danmark i mer än 6 månader före studiestarten. 

 

Vilka avdrag har du rätt till?

 

Barnavdrag medges både i statlig skatt och kommunalskatt. Avdragets storlek är beroende av barnets ålder. Om barnet är yngre än 7 år är avdraget i den statliga skatten 9 200 kr om året. Om barnet är mellan 7 och 17 år är avdraget per barn 6 500 kr om året. (Beloppen gäller från 2020.)

Kommunalskatten varierar från kommun till kommun. 

Barnavdrag medges både i statlig skatt och kommunalskatt. Avdragets storlek är beroende av barnets ålder. Om barnet är yngre än 7 år är avdraget 9 200 kr.

Som obegränsat skattskyldig har du rätt till räntestöd för att betala ränta på ditt bolån för ett hus du äger och bor i på Färöarna.

Från och med 2018 är stödet 35 procent av räntan, men du kan få högst 35 000 kronor per år. Procentsatserna ändras dock ibland, så kontakta banken eller TAKS för mer information om räntestöd.

 

Beskattning av pension

På Färöarna skiljer man mellan den allmänna pensionen, som alla pensionärer får, och förtidspensionen (den så kallade efterlönen), som är en arbetsmarknadsbesparing som de flesta på den färöiska arbetsmarknaden har och som man normalt får genom fackföreningarna.   

I motsats till de andra nordiska länderna beskattas pensioner som betalas ut på Färöarna före utbetalning.

Pensioner från ett nordiskt land beskattas i det land pensionen betalas ut från. Men enligt ett särskilt avtal mellan Färöarna och Danmark beskattas pensioner i bosättningslandet. Pensioner från ett annat nordiskt land som inte beskattas i det landet är skattepliktiga på Färöarna.

 

Skatt på egendom

Har du hyresintäkter från en färöisk fastighet beskattas de på Färöarna, men det finns ingen skatt på fast egendom (såsom egendomsskatt och fastighetsskatt).

Hyresintäkter från fastigheter utomlands beskattas utomlands, men de ska uppges i din deklaration och de ger dig rätt till skatteavdrag.

Om du bor utanför Färöarna men har hyresintäkter från fastigheter på Färöarna beskattas de på Färöarna.

Om du vill veta mer om skatt på Färöarna, kontakta TAKS.

 

Kringvarp Føroya (KVF)

Om du bor på Färöarna och är mellan 24 och 66 år ska du betala 150 kronor i månaden i avgift till det offentliga radio- och tv-bolaget Kringvarp Føroya (KVF).    Är du äldre än 67 år betalar du 50 kronor i månaden. Är du 23 år eller yngre betalar du ingenting.

Du betalar avgiften till KVF om du är obegränsat skattskyldig på Färöarna.  Om du är student och bor utomlands, men är obegränsat skattskyldig på Färöarna, betalar du ingenting.

Avgiften administreras av TAKS.

Om du har A-inkomst dras KVF-avgiften automatiskt av på din lön varje månad. Om du får studiestöd när du bor på Färöarna och är mellan 25 och 66 år dras KVF-avgiften automatiskt från ditt månatliga studiestöd.

Om du inte har någon A-inkomst får du en faktura varje månad.

Företag, organisationer, institutioner och myndigheter betalar KVF-avgift en gång i månaden baserat på sina lönekostnader.

Kyrkoskatt

Om du är medlem i den färöiska kyrkan betalar du 0,6 procent av din A-inkomst i kyrkoskatt. Om du inte vill vara medlem i den färöiska kyrkan ska du meddela det till TAKS.

 

Tullregler på Färöarna

Hos TAKS hittar du också information om aktuella tullregler.

  • Införsel av varor till Färöarna 
  • Tullregler för resande till och från Färöarna

Kontakta TAKS för mer information om regler gällande flyttgods.

Kontakta myndighet
Fråga Info Norden

Du kan fylla i vårt kontaktförmulär om du har frågor eller har stött på et hinder i ett annat nordiskt land.

OBS! Om du har frågor angående behandlingen av ett specifikt fall, ansökan eller andra personliga omständigheter, vänligen kontakta den behöriga myndigheten.

Info Norden är Nordiska ministerrådets informationstjänst. Vi ger översikt och genvägar till dem som vill flytta, arbeta, studera, söka stöd eller starta ett företag i Norden.