Muokkaa Pohjoismaiden tulevaisuutta

”Tämä on kansainvälinen ja samalla kuitenkin hyvin tuttu työpaikka.” Tutustu Annika Söderlundiin, kulttuuriasioiden vanhempaan erityisasiantuntijaan.

Pohjoismaiden ministerineuvoston ja Pohjoismaiden neuvoston työntekijänä olet muovaamassa maailman vanhimpiin kuuluvaa alueellista yhteistyötä, jolla on erittäin vahva kansan tuki. Vastuualueesi on laaja niin maantieteellisesti, kulttuurisesti kuin poliittisestikin.
Tue Pohjolan edistystä vanhempana erityisasiantuntijana

Erityisasiantuntijana tai vanhempana erityisasiantuntijana olet osa infrastruktuuria, jonka tehtävänä on viedä pohjoismaista yhteistyötä eteenpäin maiden rajojen yli ja hallitusvaihdoksista huolimatta. Kuulut päättäjien taustajoukkoihin ja tiedät, että yhteisymmärrykseen ei päästä sattumalta, vaan määrätietoisen työn tuloksena.

Viihdyt työssä, johon sisältyy omaa vastuuta ja hallinnollisia haasteita sekä tiivistä yhteistyötä muiden Pohjoismaiden asiantuntijoiden kanssa. Työssäsi tarvitset sekä kansainvälistä näkemystä ja suuria visioita että yksityiskohtaisempaa tietämystä ja kovaa työtä Pohjoismaiden kannalta oleellisten tulosten saavuttamiseksi.

Yhdessä pätevien pohjoismaisten kollegoiden kanssa sinun on suhteellisen lyhyessä ajassa luotava edellytykset pitkän aikavälin kestävälle kehitykselle. Työsuhteesi on määräaikainen, mutta työsi tulokset kantavat pitkälle tulevaisuuteen.

Hyödynnä perusteellisuuttasi koordinaattorina

Koordinaattorina olet osa vahvaa tiimiä, joka luo pitkälle Pohjoismaiden rajojen ulkopuolelle yltäviä tuloksia.

Pohjoismaiselle yhteistyölle on elintärkeää, että pystyt hallinnoimaan monia samanaikaisia tehtäviä. Lukuisat rinnakkaiset tehtävä ja asiakokonaisuudet edellyttävät projektijohtamisen, koordinoinnin ja hallinnoinnin erityisosaamista. Autat kollegoita monenlaisissa tilanteissa, jotta voitte yhdessä olla luomassa parasta mahdollista tulevaisuutta Pohjoismaiden kansalaisille.

Koordinaattorina työskentelet esimerkiksi henkilöstö-, viestintä- tai IT-osastolla ja olet mukana vaikuttamassa Pohjoismaiden kulttuuri-, hyvinvointi-, ympäristö- ja koulutusasioihin. Olet ylpeä tekemästäsi valmistelevasta työstä, joka muodostaa pohjan Pohjolan edistysaskeleille. Vastapainona saat kiitosta palvelualttiudestasi, avuliaisuudestasi ja herkeämättömästä pikkutarkkuudestasi.

Vaikuta Pohjoismaihin hallintotyöntekijänä

Pääset henkilökohtaisesti vaikuttamaan pohjoismaiseen yhteistyöhön – työskentelet sitten kirjallisuuden, arktisten alueiden kehityksen, sukupuolten välisen tasa-arvon tai ilmansaasteiden vähentämisen parissa. Pohjoismainen yhteistyö on laaja-alaista ja siihen tarvitaan aikaansaavia ja päteviä työntekijöitä, joiden panoksella saavutetaan kaikkia Pohjoismaiden kansalaisia hyödyttäviä ratkaisuja.

Hallintotyöntekijänä olet osa tiimiä, joka luo pitkälle Pohjoismaiden rajojen ulkopuolelle yltäviä tuloksia. Työskentelet esimerkiksi henkilöstö-, viestintä- tai IT-osastolla ja olet vaikuttamassa pohjoismaisiin kysymyksiin kulttuurista ja hyvinvoinnista aina ympäristöön ja koulutukseen asti.

Pääset päätöksenteon ja vaikutusmahdollisuuksien lähituntumaan organisaatiossa, joka pohjautuu vahvoihin ammatillisiin verkostoihin ja johon voit itsekin vaikuttaa. "Konehuoneesta" käsin pääset edistämään Pohjoismaiden vaikuttavuutta auttamalla eri alojen asiantuntijoita, tutkijoita ja poliitikkoja. Samalla sinulla on mahdollisuus luoda uraa, jossa voit hyödyntää koulutustasi ja asiantuntemustasi ja vaikuttaa niiden avulla yhteensä 25 miljoonan ihmisen elämään.