Tausta-aineistoa teema- ja ajankohtaiskeskusteluun

Händer och papper
Valokuvaaja
Lennart Perlenhem/norden.org
Täällä voit tutustua tausta-aineistoihin, jotka koskevat teemakeskustelua turvallisuudesta, rauhasta ja varautumisesta Pohjois-Atlantilla ja ajankohtaiskeskustelua tulevaisuuden pohjoismaisesta liikenneyhteistyöstä.

Pohjoismaiden neuvoston merkitys ja Pohjoismaiden toimet pohjoismaisen yhteistyön vahvistamiseksi turvallisuuden, valmiuden ja rauhan puolesta eivät koskaan ole olleet niin tärkeitä kuin nyt – Pohjoismaiden parlamentaarikoilla on tässä ainutlaatuinen asema.

Pohjoismaiden hallitukset ovat sopineet visiosta, jonka mukaan Pohjolan on määrä olla maailman kestävin ja integroitunein alue vuonna 2030. Tämä kunnianhimoinen tavoite nostaa infrastruktuuria ja liikennettä koskevat kysymykset keskiöön. Pohjoismaiden neuvosto on vuosien ajan painostanut Pohjoismaita vahvistamaan liikenne- ja infrastruktuurialan tärkeiden tehtävien koordinointia ja perustamaan tarkoitusta varten erillisen liikenneministerineuvoston Pohjoismaiden ministerineuvoston alaisuuteen.