Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Swedish.

Bakgrundsmaterial för temadebatt och aktualitetsdebatt

Händer och papper
Fotograf
Lennart Perlenhem/norden.org
Här kan du läsa bakgrundsmaterial inför temadebatten om säkerhet, fred och beredskap i Nordatlanten samt aktualitetsdebatten om nordiskt transportsamarbete.

Nordisk Råds rolle og de nordiske landes indsatser for at styrke det nordiske samarbejde indenfor sikkerhed, beredskab og fred har aldrig været vigtigere end nu - de nordiske parlamentarikere spiller en unik rolle.

De nordiska ländernas regeringar har enats om visionen att Norden år 2030 skall vara världens mest hållbara och integrerade region. Denna ambitiösa målsättning sätter frågan om samarbete inom infrastruktur och transport i fokus. Nordiska rådet har i många år pressat på för att de nordiska länderna ska förstärka samordningen av stora uppgifter inom transport- och infrastrukturområdet i ett eget ministerråd för transport vid Nordiska ministerrådet.