Tietoa Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusyhteistyöryhmästä (N-B VCG)

Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusyhteistyöryhmä (N-B VCG) on pohjoismaisen mikrobiologian, eläinten terveyden ja eläinten hyvinvoinnin työryhmän (NMDD) jatkuva hanke, joka alkoi vuonna 2006. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on parantaa Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläinlääkintäviranomaisten välistä yhteistyötä, viestintää sekä tiedon ja kokemusten vaihtoa, joka liittyy valmiussuunnitteluun ja hätätilanteisiin.

Tavoitteen saavuttamiseksi ryhmä on järjestänyt useita tapahtumia, kuten seminaareja, asiantuntijatapaamisia, työpajoja ja simulaatioharjoituksia. Harjoitukset ovat keskittyneet taloudellisesti merkittäviin eksoottisiin tauteihin, joista voidaan mainita suu- ja sorkkatauti, afrikkalainen sikarutto, Länsi-Niilin kuume, sinikielitauti, kirjolohen verenvuotoseptikemia ja afrikkalainen hevosrutto.

Päätapahtumat vuonna 2019

Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusyhteistyöryhmän ohjelmassa ovat seuraavat tapahtumat vuonna 2019:

  • Pienoisseminaari Tallinnassa 8.–9. toukokuuta. Pienoisseminaarin aiheena on eläimistä saatavien sivutuotteiden ja muiden tuotteiden käsittely vakavan tartuntataudin puhkeamisen yhteydessä.
  • Pohjoismaiden ja Baltian maiden yhteinen suu- ja sorkkataudin simulaatioharjoitus. Harjoitus on määrä pitää Liettuassa syksyllä.

Työryhmän julkaisut 2014–2018

Pohjoismaiden ja Baltian maiden eläintautivalmiusyhteistyöryhmän puheenjohtaja vuosina 2018–2019

Tri Siri Margrete Løtvedt

Norjan elintarviketurvallisuusvirasto

S-posti simlo@mattilsynet.no

Ota yhteyttä