Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Om Nordisk-baltisk veterinær beredskabsgruppe (N-B VCG)

Nordisk-baltisk veterinær beredskabsgruppe (N-B VCG) er et NMDD-projekt som har været i gang siden 2006. Det primære formål med projektet er at forbedre samarbejdet, kommunikationen og udvekslingen af information og erfaringer mellem veterinærmyndighederne i den nordisk-baltiske region, hvad angår planlægning af beredskabet og håndteringen af alvorlige udbrud af dyresygdomme.

For at indfri disse formål har gruppen afholdt en række aktiviteter, deriblandt seminarer, ekspertmøder, workshops og simuleringsøvelser. Øvelserne har omfattet økonomisk vigtige eksotiske sygdomme såsom mund- og klovsyge, afrikansk svinepest, vestnilfeber, Bluetongue, viral hæmorrhagisk septikæmi (Egtved-syge) hos ørreder samt afrikansk hestepest.

Vigtige aktiviteter i 2019

Nordisk-baltisk veterinær beredskabsgruppes skema for 2019:

  • Den 8.-9. maj afholdes et miniseminar i Tallinn i Estland. Seminaret handler om håndtering af animalske biprodukter og andre produkter i forbindelse med udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme.
  • En nordisk-baltisk simuleringsøvelse af mund- og klovsyge. Øvelsen skal foregå i Litauen til efteråret.

Publikationer fra N-B VCG i 2014-2018

Præsident for Nordisk-baltisk veterinær beredskabsgruppe 2018-2019

Dr. Siri Margrete Løtvedt

Det norske fødevaretilsyn

E-mail: simlo@mattilsynet.no