Tietoa Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnosta

Vinnare av Nordiska rådets Litteraturpris 2017
Valokuvaaja
Magnus Fröderberg/norden.org
Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista saavutuksista. Kirjallisuuspalkinnon lisäksi Pohjoismaiden neuvosto jakaa lasten- ja nuortenkirjallisuus-, musiikki-, elokuva- sekä ympäristöpalkinnon.

Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinto on jaettu vuodesta 1962 lähtien kaunokirjalliselle teokselle, joka on kirjoitettu jollakin Pohjoismaiden kielistä. Kaunokirjallisella teoksella tarkoitetaan tässä yhteydessä runo-, proosa- ja näytelmäteosta, joka on kirjallisesti ja taiteellisesti korkeatasoinen.

Kuten Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon säännöistä ilmenee, palkinnon tarkoituksena on lisätä kiinnostusta Pohjoismaiden väliseen kulttuuriyhteyteen ja antaa tunnustusta ainutlaatuisista taiteellisista saavutuksista. Palkinnoilla pyritään lisäämään pohjoismaisen yhteistyön näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Pohjoismainen palkintolautakunta valitsee palkinnonsaajan

Kirjallisuuspalkinnon saajan valitsee yhteispohjoismainen palkintolautakunta. Lautakunnassa on mukana kaksi jäsentä kustakin Pohjoismaasta.

Suomalaisjäsenistä toisen tulee olla suomenkielinen ja toisen ruotsinkielinen. Palkintolautakunnan jäsenten on oltava oman maansa kirjallisuuden asiantuntijoita ja tunnettava mahdollisimman hyvin myös muiden Pohjoismaiden kirjallisuutta.

Jos ehdolle asetetaan ahvenanmaalainen, färsaarelainen, grönlantilainen tai saamelaisen kielialueen teos, lautakuntaan otetaan liitännäisjäseneksi kyseisen alueen edustaja.

Kansalliset palkintolautakunnat asettavat ehdokkaat

Kirjallisuuspalkinnolla on yhteispohjoismaisen palkintolautakunnan lisäksi kansalliset palkintolautakunnat kussakin maassa. Ne asettavat ehdolle enintään kaksi teosta. Pohjoismaisen palkintolautakunnan tulee ilmoittaa palkinnonsaajaa koskeva päätöksensä perusteluineen Pohjoismaiden neuvoston johtajalle viimeistään kolme viikkoa ennen palkinnon jakamista.

Pohjoismaiden neuvoston palkintojenjakotilaisuus

Kirjallisuuspalkinto luovutetaan yhdessä neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuus-, musiikki-, elokuva- sekä ympäristöpalkinnon kanssa palkintojenjakotilaisuudessa, joka järjestetään Pohjoismaiden neuvoston jokasyksyisen istunnon yhteydessä. Palkintoa hallinnoi Reykjavikin Pohjolan-talo, ja se on samansuuruinen kuin neuvoston muutkin palkinnot: 300 000 Tanskan kruunua (noin 40 300 euroa).