Om Nordisk råds litteraturpris

Vinnare av Nordiska rådets Litteraturpris 2017
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org
Nordisk råds litteraturpris skal bidra til å øke interessen for nabolandenes litteratur og språk. Den deles ut sammen med Nordisk råds andre priser for barne- og ungdomslitteratur, musikk, film og miljøarbeid.

Nordisk råds litteraturpris har blitt utdelt siden 1962 og gis til et skjønnlitterært verk som er skrevet på et av de nordiske språkene. Med et skjønnlitterært verk forstås i denne sammenhengen poesi, prosa og drama som oppfyller høye litterære og kunstneriske krav.

Som det går fram av vedtekter for Nordisk råds litteraturpris, er formålet med prisen å øke interessen for det nordiske kulturfellesskapet, og å anerkjenne enestående kunstneriske innsatser. Prisene skal bidra til å synliggjøre og markere det nordiske samarbeidet.

En nordisk komité velger ut prisvinneren

Den samlede nordiske bedømmingskomiten velger ut mottakeren av litteraturprisen. Komiteen består av to medlemmer fra hvert nordisk land.

Ett av de finske medlemmene skal være finskspråklig, og ett skal være svenskspråklig. Medlemmene av komiteen må ha god kjennskap til hjemlandets litteratur og så vidt mulig også kjenne til nabolandenes litteratur.

Hvis det nomineres verk fra Færøyene, Grønland, Åland eller det samiske språkområdet, deltar representanter herfra som midlertidige medlemmer.

Nasjonale komiteer nominerer verkene

Medlemmene og varamedlemmet fra hvert enkelt land danner en bedømmingskomité som nominerer høyst to litterære verk. Senest tre uker før utdelingen av prisen skal den nordiske juryen varsle Nordisk råds direktør om sin beslutning om vinner og begrunnelse.

Prisutdeling under Nordisk råds sesjon

Nordisk råds litteraturpris deles ut sammen med de andre nordiske prisene innenfor barne-og ungdomslitteratur, musikk, film og miljøarbeid under Nordisk råds prisutdeling i forbindelse med Nordisk råds sesjon på høsten. Prisen administreres av Nordens hus i Reykjavík og er i likhet med de andre prisene på 300.000 danske kroner (cirka 40.300 euro).