Yhteistyöohjelmat (MR-A)

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A) määrittelee yhteistyöohjelmassaan strategiset painopistealueet Pohjoismaiden hallitusten väliselle viralliselle työelämäalan yhteistyölle vuosina 2022–2024. Yhteistyöohjelma perustuu Pohjoismaiden ministerineuvoston Visio 2030:n tavoitteeseen ja sen strategisiin painopistealueisiin, jotka ovat vihreä, kilpailukykyinen ja sosiaalisesti kestävä Pohjola. Ohjelmakaudella keskitytään pitkän aikavälin haasteisiin, jotka johtuvat ilmastoon kohdistuvista uhista, digitalisaation etenemisestä ja teknologisesta kehityksestä. Niiden lisäksi myös koronapandemia on aiheuttanut vaikeuksia ja muutoksia kaikille. Kun koko maailma muuttuu, Pohjolan on tärkeää varautua muutoksiin ja olla aktiivisesti mukana kehittämässä tulevaisuuden työelämää.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelma 2022–2024

Yhteiset työmarkkinat ovat pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Laaja ja osaava työvoima on tärkein voimavaramme, joka luo pohjan kilpailukykyisille pohjoismaisille työmarkkinoille sekä pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kehitykselle. Työelämäalan ministerineuvoston (MR-A) yhteistyöohjelma 2022–2024 tukee siksi kehitystä, tietoa ja parhaita käytäntöjä, jotka liittyvät Pohjoismaiden työmarkkinoiden yhteisiin haasteisiin. Tavoitteena on kehittää ratkaisuja, ehdotuksia ja toimenpiteitä sekä tukea siten eri maiden kansallisen politiikan kehittämistä.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelma 2022–2024 on luettavissa täällä: