Yhteistyöohjelmat (MR-A)

Työelämäalan ministerineuvosto (MR-A) määrittelee yhteistyöohjelmassaan strategiset painopistealueet Pohjoismaiden hallitusten väliselle viralliselle työelämäalan yhteistyölle vuosiksi 2018–2021. Ohjelmakaudella keskitytään globalisaatiosta ja väestörakenteen kehityksestä aiheutuviin pitkän aikavälin haasteisiin sekä kauden kuluessa mahdollisesti syntyviin suhdannehaasteisiin.

Pohjoismaiden ministerineuvoston työelämäalan yhteistyöohjelma 2018–2021

Yhteiset työmarkkinat ovat pohjoismaisen yhteistyön kulmakivi. Laaja ja osaava työvoima on tärkein voimavaramme, joka luo pohjan kilpailukykyisille pohjoismaisille työmarkkinoille sekä pohjoismaisten hyvinvointiyhteiskuntien kehitykselle.

Samalla pohjoismaisilla työmarkkinoilla on edessä huomattavia muutoksia muun muassa väestönkehityksen, lisääntyvän globalisaation, teknologian ja kansainvälisen kilpailun seurauksena. 

Työelämäalan yhteistyöohjelma 2018–2021 nostaa esiin olennaisia työelämään liittyviä haasteita ja tarjoaa keinoja niiden ratkaisemiseksi pohjoismaisen yhteistyön avulla.

Ohjelma on luettavissa täällä