Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Danish.

Samarbejdsprogrammer (MR-A)

MR-A fastlægger i sit samarbejdsprogram 2022-2024 det strategiske fokus for det formelle nordiske regeringssamarbejde på arbejdslivsområdet. Samarbejdsprogrammet tager udgangspunkt i Vision 2030 og de strategiske prioriteringer om at skabe et grønt, et konkurrencedygtigt og et socialt bæredygtigt Norden. Fokus vil i særlig grad være på de langsigtede udfordringer, som følger af klimatruslen, den øgede digitalisering og den teknologiske udvikling. Derudover har COVID-pandemien medført vanskeligheder og forandringer for alle. Når hele verden er i gang med at omstille sig, er det vigtigt, at Norden er forberedt og spiller en aktiv rolle i udformningen af fremtidens arbejdsliv.

Program for Nordisk Ministerråds samarbejde på arbejdslivsområdet 2022-2024

Et fælles arbejdsmarked er en hjørnesten i det nordiske samarbejde. En stor og kompetent arbejdsstyrke er vores vigtigste ressource og udgør grundlaget for både et konkurrencedygtigt nordisk arbejdsmarked og for udviklingen af de nordiske velfærdssamfund. Derfor skal Nordisk Ministerråds for Arbejdslivs (MR-A) samarbejdsprogram for 2022-2024 styrke udvikling, viden og best practice i forhold til de fælles udfordringer på arbejdsmarkedet i Norden. Ambitionen er at skabe løsninger, oplæg samt tiltag og herved bidrage til de enkeltes lande udvikling af politikker på nationalt plan.

Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for arbejdsliv 2022-2024 kan læses her: