Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Dansk.

Samarbejdsprogrammer (MR-A)

MR-A fastlægger i sit samarbejdsprogram 2018-2021 det strategiske fokus for det formelle nordiske regeringssamarbejde på arbejdslivsområdet. Fokus vil i særlig grad være på de langsigtede udfordringer, som følger af globaliseringen og den demografiske udvikling, og de konjunkturelt betingede udfordringer, som måtte opstå i perioden.

Program for Nordisk Ministerråds samarbejde på arbejdslivsområdet 2018-2021

Et fælles arbejdsmarked er en hjørnesten i det nordiske samarbejde. En stor og kompetent arbejdsstyrke er vores vigtigste ressource og udgør grundlaget for både et konkurrencedygtigt nordisk arbejdsmarked og for udviklingen af de nordiske velfærdssamfund. Samtidig står de nordiske arbejdsmarkeder for betydelige ændringer som følge af demografisk udvikling, øget globalisering, teknologisk udvikling og international konkurrence. Samarbejdsprogrammet for arbejdslivet 2018-2021 peger på en række væsentlige udfordringer på beskæftigelsesområdet, og hvordan det nordiske samarbejde kan hjælpe med at opfylde disse.

Nordisk Ministerråds samarbejdsprogram for arbejdsliv 2018–2021 kan læses her: