Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit: Kulttuuria ja kulttuuriperintöä suojeltava kriisien yhteydessä

03.05.24 | Uutinen
Nordic-Baltic declaration
Valokuvaaja
Magnus Liljegren/Regeringskansliet
Varautumista ja valmiussuunnittelua tulisi viipymättä tehostaa, jotta kulttuuriperintöä voitaisiin suojella ja kulttuuritoimintaa jatkaa kriisin, tehostetun valmiuden tai sodan yhteydessä. Näin toteavat Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuuriministerit. Ministerit sitoutuvat yhteisessä julkilausumassa tiivistämään yhteistyötään ja vastaamaan siten kulttuurialan kasvaviin haasteisiin.

Kulttuurilla on keskeinen rooli yhteiskuntien demokraattisuudessa ja kriisinkestävyydessä. Juuri nyt on nähtävissä monia esimerkkejä siitä, miten kulttuuria ja kulttuuriperintöä vastaan hyökätään geopoliittisten jännitteiden, kriisien ja lähialueella käytävän sodan yhteydessä.

Tältä pohjalta Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerit haluavat keskittyä asiaan yhteisvoimin. 

”Tarve suojella kulttuuriperintöä ja ylläpitää kulttuuritoimintaa kriisin, tehostetun valmiuden tai sodan yhteydessä on käynyt hyvin ilmeiseksi, ja siitä on tullut tärkeämpää kuin vuosikausiin. Siksi kutsuin ministerikollegani muista Pohjoismaista ja Baltian maista vaihtamaan yhdessä hyviä esimerkkejä ja jakamaan osaamista työn toteutuksesta ja kehittämisestä. Keskustelimme myös yhteistyömahdollisuuksista, jotka liittyvät kulttuurialan varautumisen vahvistamiseen aikana, jolloin yhteiskuntiimme kohdistuu kovaa ulkopuolista painetta”, sanoo Ruotsin kulttuuriministeri ja Pohjoismaiden kulttuuriministerineuvoston puheenjohtaja Parisa Liljestrand.

Tarve suojella kulttuuriperintöä ja ylläpitää kulttuuritoimintaa kriisin, tehostetun valmiuden tai sodan yhteydessä on käynyt hyvin ilmeiseksi.

Parisa Liljestrand, Ruotsin kulttuuriministeri

Huomio Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuuriyhteistyöhön

Ministerit jakoivat kokouksessa osaamistaan ja kokemuksiaan. Lisäksi he keskustelivat mahdollisuudesta lisätä yhteistyötä, joka liittyy kulttuurialan varautumiseen kriisien, tehostetun valmiuden tai sodan varalta. 

”Tämän päivän historiallinen kulttuuriministeritapaaminen keskittyi kulttuurin ja kulttuuriperinnön suojeluun kriisiaikoina. Maailmantilanne pakottaa meidät pohtimaan keinoja, joilla voidaan parantaa kulttuurin ja kulttuuriperinnön suojelua. Vaihtamalla käytäntöjä ja keskustelemalla yhdessä meistä voi tulla vieläkin parempia kulttuurin suojelijoita”, toteaa Viron kulttuuriministeri Heidy Purga.

Varautumisen tarvetta korosti myös Latvian kulttuuriministeri Agnese Logina:

”Kulttuuriperinnön suojelemisesta pitää tehdä olennainen osa kansallista turvallisuutta. Kulttuuriperintö on kansallisten identiteettien perusta. Ennaltaehkäisy ja varautuminen ovat parhaita tapoja varmistaa se, että kulttuuriperintömme on turvassa erilaisilta uhilta.”

Yhteinen julkilausuma

Ministerit allekirjoittivat yhteisen julkilausuman korostaakseen valmiussuunnittelun sekä Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuuriyhteistyön merkitystä. Julkilausuman pääkohdat ovat seuraavat:

  • Korostamme Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuuriyhteistyön suurta merkitystä.
    Tunnustamme vapaan ja elinvoimaisen kulttuurielämän merkityksen yhteiskuntien demokraattisuuden ja kriisinsietokyvyn ylläpitämisessä.
  • Ilmoitamme priorisoivamme varautumisen vahvistamista omissa maissamme kulttuuriperinnön suojelemiseksi
  • ja kulttuuritoiminnan ylläpitämiseksi myös kriisin, tehostetun valmiuden tai sodan yhteydessä.
  • Korostamme erityisesti tiedon- ja kokemustenvaihdon merkitystä työssä, jossa vahvistetaan Pohjoismaiden ja Baltian maiden kulttuurialan varautumista.
  • Tuomitsemme määrätietoisesti Venäjän Ukrainaan kohdistaman jatkuvan sotilaallisen aggression, joka loukkaa räikeästi kansainvälistä oikeutta. Tuomitsemme myös Venäjän tahalliset hyökkäykset Ukrainan siviilejä ja siviilikohteita vastaan, ml. kulttuuristen, historiallisten ja uskonnollisten kohteiden ja kulttuuriperinnön tuhoaminen.

Tukholmassa 3. toukokuuta pidetty Pohjoismaiden ja Baltian maiden ministerikokous on osa Ruotsin puheenjohtajakautta Pohjoismaiden ministerineuvostossa.