Pohjoismaiset brändit kehittävät ”tekstiilistä tekstiiliksi” -kierrätystä

11.12.17 | Uutinen
Modebutik på Island
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Tekstiilituotteiden aktiivista käyttöikää tulisi ensisijaisesti pidentää mahdollisimman paljon. Toiseksi parhaana ratkaisuna on loppuun kulutettujen vaatteiden kierrättäminen uusiksi tekstiilituotteiksi. Pohjoismaiden ministerineuvostolta on ilmestynyt kaksi uutta julkaisua, jotka esittelevät pohjoismaisten brändien kokemuksia tästä globaalista ongelmasta.

Loppuun kulutettujen tekstiilien käyttö uusien vaatteiden raaka-aineena voi vähentää luonnonvarojen tarvetta vaateteollisuudessa. ”Tekstiilistä tekstiiliksi” -kierrätykseen siirtyminen edellyttää kuitenkin haastavia muutoksia teollisuuden ja yksittäisten yritysten toimintatavoissa.

Joukko pohjoismaisia brändejä on toiminut tällä saralla edelläkävijöinä ottamalla kierrätettävyyden huomioon vaatesuunnittelussa – ja lisäämällä siten kierrätyskelpoisen materiaalin tarjontaa – sekä käyttämällä uusissa tuotteissa kierrätysmateriaaleja.

Julkaisu Textile to Textile Recycling: Ten Nordic Brands that are Leading the Way esittelee kymmenen esimerkkitapausta, joissa pohjoismaiset brändit toimivat aktiivisesti muutoksen airuina. Kussakin esimerkkitapauksessa kuvataan sitä, miten yritys on sitoutunut asiaan, mitä haasteita se on kohdannut ja mihin ratkaisuihin se on päätynyt jakelijoiden ja muiden keskeisten osapuolten kanssa.

Stimulating Textile to Textile Recycling taas pureutuu saatuihin kokemuksiin ja linjaa yleisesti, millaiset strategiat ovat tukeneet brändien ja niiden jakelijoiden edistymistä tällä saralla. Julkaisu tarjoaa oppeja koko vaateteollisuudelle ja kuvaa sitä, miten verkostoilla ja kumppanuuksilla voidaan edistää laajempaa muutosta.

Pohjoismaiden ministerineuvosto julkisti vuonna 2015 ekologisesti kestävän muodin ja ekologisesti kestävien tekstiilien toimintasuunnitelman nimeltä Well Dressed in a Clean Environment. Se oli vastaus yhä laajemmin tunnustettuun tosiasiaan, jonka mukaan alalla tarvitaan kestävää muutosta. Toimintasuunnitelman toteuttamiseksi on käynnistetty seitsemän hanketta, ja esimerkkitapauksia esittelevä julkaisu sekä niitä syventävä raportti on laadittu yhdessä niistä. Uudet julkaisut tukevat suunnitelman tavoitetta ”sellaisten liiketoimintamallien edistämisestä, jotka tukevat kuitujen kierrättämistä uusiksi tekstiilituotteiksi”.

Lataa julkaisut maksutta täältä: