Nordiska varumärken banar väg för återvinning av textil till textil

11.12.17 | Nyhet
Modebutik på Island
Photographer
Yadid Levy / Norden.org
Man bör prioritera förlängning av textilprodukters aktiva livslängd så långt det går, men när kläder väl är uttjänta är den nästa bästa lösningen återvinning till nya textilprodukter. Nordiska ministerrådet presenterar i två nya publikationer erfarenheter från nordiska varumärken om detta globala problem.

Om man använder uttjänta textilier som råvara för nya kläder kan man minska klädindustrins behov av globala resurser. Men övergången till återvinning av textil till textil kräver utmanande förändringar i branschens och de enskilda företagens agerande.

Ett antal nordiska varumärken har banat väg för detta, både genom att planera för återvinning i designfasen – vilket ökar utbudet av återvinningsbart material – och genom att använda återvunnet material i nya produkter.

Publikationen Textile-to-Textile Recycling: Ten Nordic brands that are leading the way presenterar tio exempel där nordiska varumärken aktivt verkar för övergången. Varje exempel beskriver hur varumärket är engagerat i frågan, vilka utmaningar företagen har upplevt och vilka lösningar de har kommit fram till med leverantörer och andra centrala aktörer.

Stimulating Textile-to-Textile Recycling ger en djupare inblick i dessa erfarenheter och de gemensamma strategier som har hjälpt varumärken och deras leverantörer framåt. Publikationen beskriver hur man med hjälp av branschöverskridande nätverk och partnerskap kan bidra till en bredare övergång.

Nordiska ministerrådet lanserade 2015 en handlingsplan för miljömässig hållbarhet inom mode och textilier, Well Dressed in a Clean Environment, som ett svar på en växande insikt om behovet av en hållbar övergång i branschen. Publikationerna har tagits fram under ett av de sju projekt som inletts för att genomföra handlingsplanen, och de är i samklang med målet om ”att främja affärsmodeller som stimulerar återvinning av fibrer till nya textilprodukter”.

Ladda ner publikationerna gratis: