Tuore raportti: Suoraviivaisempaa yhteistyötä ihmiskauppakysymyksissä.

23.09.16 | Uutinen
Menneskehandel forside
Koulutus, selkeät viestintäkanavat ja parempi organisoiminen voivat vahvistaa viranomaisten välillä tapahtuvaa tiedonvaihtoa ihmiskauppakysymyksissä. Näin todetaan Tanskan poliisin kansallisen tutkimuskeskuksen (Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter) vuosina 2015–2016 toteuttaman, Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittaman tutkimuksen loppuraportissa.

Järjestelmällisempi tiedonvaihto hyödyttää ihmiskauppatapausten havaitsemista ja tutkintaa.

Ihmiskauppatapausten selvittäminen vaatii yhteistyötä monien viranomaisten ja poliisin välillä. Raportista käy ilmi, millainen mahdollisiin ihmiskauppatapauksiin liittyvä tieto on tärkeää tapausten käsittelyn kannalta ja millaisen tiedon tulisi siksi liikkua eri Pohjoismaiden viranomaisten ja poliisin välillä.

Raportissa esitellään hyviä tiedonvälityksen käytäntöjä viranomaisten ja poliisin välillä. Mikäli viranomaisella ei ole tietoa siitä, mikä poliisin yksikkö käsittelee mahdollisiin ihmiskauppatapauksiin liittyvää tietoa, viranomainen voi ottaa yhteyttä kansallisiin poliiseihin keskitettyjen yhteydenottopalveluiden kautta. Näin voidaan varmistaa, että tieto kulkeutuu oikealle osastolle. Jos tapauksen kannalta on olennaista välittää tietoa muihin Pohjoismaihin, eri Pohjoismaiden poliisiviranomaiset voivat olla yhteydessä toisiinsa.

Kuvauksia hyvistä käytännöistä ja ihmiskauppakysymysten keskitettyjen yhteydenottopalveluiden yhteystiedot sisältävä raportti on lähetetty keskeisille viranomaisille.

Raportti perustuu enimmäkseen 25 haastatteluun, joihin on osallistunut eri pohjoismaalaisten viranomaisten asiantuntijoita.   

Tutkimus on osa Pohjoismaiden ministerineuvoston ihmiskaupan vastaista ohjelmaa 2015–2018