Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Ny rapport: Enklere samarbejde i sager om menneskehandel

23.09.16 | Nyhet
Menneskehandel forside
Uddannelse, klare kommunikationskanaler og organisatorisk fokus kan styrke myndigheders udveksling af informationer i sager om menneskehandel. Det er hovedkonklusionen i en ny undersøgelse og rapport gennemført af Rigspolitiets Nationale Efterforskningscenter (NEC) i 2015-2016 og finansieret af Nordisk Ministerråd.

Styrket udveksling af information er til gavn for arbejdet med at opdage og efterforske sager om menneskehandel.

Sager om menneskehandel kræver samarbejde mellem mange myndigheder og politiet. Rapporten afdækker hvilke former for potentielt menneskehandel-relateret information, der kan indgå i sagsbehandlingen i og som udveksles mellem en række offentlige myndigheder i de nordiske lande og politiet.

Rapporten beskriver god praksis ved udveksling af information mellem myndigheder og politi i disse sager. Hvis en myndighed ikke har kendskab til hvilken enhed i politiet, der skal behandle information i en potentiel sag om menneskehandel, kan myndigheden kontakte et centralt kontaktpunkt ved det nationale politi, som kan sikre, at informationen når frem til den rigtige afdeling. Hvis det i sagen er relevant at udveksle information med andre nordiske lande, kan politiet tage kontakt med politiet i det pågældende land.

Rapporten, der indeholder en god praksis-beskrivelse og kontaktinformation til politiets centrale kontaktpunkter vedrørende menneskehandel, er blevet udsendt til relevante offentlige myndigheder.

Rapporten er primært baseret på resultatet af 25 interview med eksperter fra en række myndigheder i de nordiske lande.   

Initiativet er en del af Nordisk Ministerråds program mod menneskehandel 2015-2018