Uusi aloite ihmiskaupan torjumiseksi

24.04.14 | Uutinen
Pohjoismaiden ministerineuvosto vahvistaa panostuksiaan ihmiskaupan eli nk. trafficking-toiminnan torjumiseksi. Pääsihteeri Dagfinn Høybråten esitteli Viron pääkaupungissa Tallinnassa 24. huhtikuuta 2014 pidetyssä tiedotusseminaarissa uuden hankkeen, jonka avulla ihmiskauppaa pyritään torjumaan entistä nerokkaammin, nopeammin ja tehokkaammin.

Pohjoismaiden ministerineuvosto on jo useiden vuosien ajan Tallinnan ja Pietarin toimistojensa johdolla osallistunut ihmiskaupan torjumiseen, erityisesti Venäjän, Baltian maiden ja Pohjoismaiden välisessä raja-alueyhteistyössä, jossa on keskitytty ennen kaikkea pakkotyöhön, lapsiin ja seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviin ongelmiin. Useiden osapuolten ponnisteluista huolimatta uhrien määrä ei ole kuitenkaan vähentynyt, joten näitä toimenpiteitä on tarvetta vahvistaa.  

– Kansallinen ihmiskaupan vastainen työ on erittäin tärkeää, mutta se ei yksistään riitä. Meidän on tehtävä tiiviimpää yhteistyötä yli rajojen saadaksemme lopetettua tämän nykyajan orjuuden, pääsihteeri Dagfinn Høybråten totesi.

Hän tiedotti sen vuoksi Trafficking in Human Beings – Recruitment, Identification, Victim Support -konferenssin noin sadalle osanottajalle Pohjoismaiden ministerineuvoston uusista panostuksista.

Helpottaa yhteistyötä

Tähänastinen yhteistyö on osoittanut, miten tärkeää kokemusten ja tietojen vaihto on ihmiskaupan torjumiseksi päivittäin työskentelevien ammattiryhmien välillä. Ongelman kasvaessa sitä on opittava käsittelemään yhä ammattimaisemmin. Pohjoismaiden ministerineuvoston uuden panostuksen avulla pyritään sen vuoksi kannustamaan poliiseja, rajavartijoita, juristeja, vapaaehtoisjärjestöjä ja muita tahoja kartuttamaan tietojaan tekemällä opintokäyntejä toistensa luokse.

─  Tietojen karttumisen lisäksi tiedämme myös, että esimerkiksi Vilnassa toimivan poliisin on huomattavasti helpompi soittaa kollegalleen Oslossa, jos poliisit ovat tavanneet aikaisemmin ja mahdollisesti myös oppineet tuntemaan toisensa, Høybråten sanoi.