Nytt initiativ mot trafficking

24.04.14 | Nyhet
Nordiska ministerrådet förstärker ansträngningarna mot människohandel, så kallad trafficking. På ett kunskapsseminarium i Estlands huvudstad Tallinn 24 april 2014 lanserade ministerrådets generalsekreterare, Dagfinn Høybråten, ett nytt projekt, för smartare, snabbare och mer effektiv bekämpning av människohandel.

Nordiska ministerrådet har i flera  år och under ledning av sina kontor i Tallinn och Sankt Petersburg varit  engagerade i kampen mot trafficking, särskilt när det gäller gränsregionalt samarbete mellan Ryssland, Baltikum och Norden och särskilt kopplat till problematiken inom områden som tvångsarbete, barn och sexuellt utnyttjande. Trots ansträngningarna från flera parter har inte antalet drabbade minskat, och det finns behov för förstärkning av insatserna.  

─ Det nationella arbetet mot trafficking är grundläggande men räcker inte till. Vi måste samarbeta ytterligare över gränserna för att få ett slut på den här moderna formen av slaveri, sa generalsekreterare Dagfinn Høybråten.

Därför informerade han de cirka hundra deltagarna på konferensen Trafficking in Human Beings – Recruitment, Identification, Victim Support om ytterligare satsningar från Nordiska ministerrådets sida.

Underlättar för samarbete

Samarbetet hittills har visat hur viktigt erfarenhets- och kunskapsutbytet är mellan yrkesgrupper som arbetar med att bekämpa trafficking dagligdags. Graden av professionalitet måste öka i takt med problemet. Därför ska den nya satsningen från Nordiska ministerrådet bidra till att underlätta för poliser, gränsvakter, socialarbetare, jurister, frivilligorganisationer med flera att i kunskapshöjande syfte mötas och genomföra studiebesök hos varandra.

─  Och adderat till det kunskapshöjande syftet vet vi att det blir betydligt lättare för en polis i exempelvis Vilnius att ringa till en kollega i Oslo om man har träffats och kanske lärt känna varandra, sa Høybråten.