Sisältöä ei ole saatavilla valitsemallasi kielellä, joten se näytetään kielellä Swedish.

Inflytande och delaktighet för barn och unga

Demonstration
Valokuvaaja
Oddleiv Apneseth/norden.org
Enligt FN:s barnkonvention har alla barn rätt att få sina röster hörda i frågor som berör dem. Men hur ska det gå till i praktiken? Vi har samlat nio konkreta exempel i boken "Do rights! Nordic perspectives on child and youth participation".

Boken som lanserades 2016 innehåller berättelser om framgångsrika projekt runt om i Norden. På olika sätt har de gjort barn delaktiga och involverade i samhället. 

Det finns ett exempel från varje nordiskt land, Grönland, Färöarna och Åland samt ett samiskt exempel, och varje kapitel finns både på originalspråk och översatt till engelska.

Boken ska fungera som inspiration till myndigheter, organisationer och individer som har ett ansvar för barn och ungas delaktighet.

Delaktighet är inte bara en rättighet för pojkar och flickor, unga kvinnor och män. Delaktighet leder också till bättre beslutsfattande, till mera engagerade medborgare och till ett mera inkluderande samhälle.

De nio exempel som ges i boken ger däremot bara några perspektiv på frågan om barns och ungas delaktighet och inflytande. På den här sidan kommer vi att publicera fler exempel att inspireras och lära sig av. Vi samlar också ihop videoklipp och texter med och av barnexperter och unga experter.

Här hittar du boken: