16.
Kestävä Pohjola

16.1.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta ilmastoälykkäästä rakentamisesta Pohjoismaissa, A 1781/hållbart

368
Åsa Karlsson
Puheenvuoro

Fru president, delegater och nordiska vänner! Vi socialdemokrater i Nordiska rådet håller med om att det är viktigt att skapa incitament för att belöna resurseffektiva byggnader och byggnationer.

16.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisten ympäristörahoitusinstrumenttien vahvistamisesta, A 1783/hållbart

16.3.
Valiokuntaehdotus kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta, A 1794/hållbart

16.4.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta Pohjoismaiden johtoasemasta kestävän vesiviljelyn ja meritalouden alalla, A 1772/tillväxt

16.5.
Kohdan 16 äänestykset