16.
Holdbart Norden

16.1.
Betänkande över medlemsförslag om klimatsmart byggande i Norden, A 1781/hållbart

368
Åsa Karlsson
Indlæg

Fru president, delegater och nordiska vänner! Vi socialdemokrater i Nordiska rådet håller med om att det är viktigt att skapa incitament för att belöna resurseffektiva byggnader och byggnationer.

16.2.
Betänkande över medlemsförslag om att förstärka de nordiska miljöfinansieringsinstrumenten, A 1783/hållbart

16.3.
Udvalgsforslag om bæredygtigt forbrug og produktion, A 1794/holdbart

16.4.
Betenkning over medlemsforslag om Norden som ledende innen bærekraftig havbruk og havøkonomi, A 1772/vekst

16.5.
Afstemning punkt 16