Planer och budget 2021

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Nordiska ministerrådets Vision 2030, att Norden ska bli världens mest hållbara och integrerade region, antogs av statsministrarna i augusti 2019. Budskapet var tydligt att man vill se en ambitionshöjning inom det nordiska samarbetet, och rikta fokus mot vår tids stora utmaningar inom miljö och klimat. För detta krävs omprioriteringar och ökat fokus i verksamheten. Som led i detta arbete fattade samarbetsministrarna i början av år 2020 beslut om en historisk omfördelning av budgeten. Syftet är att skapa bättre balans mellan de strategiska prioriteringarna för åren 2021–2024: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden.
Julkaisunumero
2021:713