15.5.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisen opettajankoulutuksen vahvistamisesta, A 1892/kultur