15.5.
Nefndarálit um þingmannatillögu um að auka norrænt efni í kennaramenntun, A 1892/kultur