15.5.
Betænkning over medlemsforslag om at styrke det nordiske i læreruddannelsen, A 1892/kultur