18.2.
Mietintö, joka koskee jäsenehdotusta pohjoismaisesta yhteistyöstä haitallisten vieraslajien torjumiseksi, A 1912/UHN