18.2.
Nefndarálit um þingmannatillögu um norrænt samstarf um aðgerðir gegn ágengum tegundum, A 1912/UHN