18.2.
Betænkning over medlemsforslag om Nordiskt samarbete för bekämpning av invasiva arter, A 1912/UHN