2.2.
Keskustelu

5
Heléne Björklund
Vastauspuheenvuoro

Herr ordförande och generalsekreterare Stoltenberg! Jag tackar generalsekreteraren för ett tydligt och bra anförande. Vi känner oss stolta och glada.

9
Lars Püss
Vastauspuheenvuoro

Herr president! Först vill jag rikta ett stort tack till generalsekreteraren för det stöd som Sverige har fått i sin ansökningsprocess.

13
Juho Eerola
Vastauspuheenvuoro

Herr president! Minulta usein kysytään sitä, mitä hyötyä Pohjoismaiden neuvostosta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä on.

15
Helge André Njåstad
Vastauspuheenvuoro

Det virket litt som generalsekretæren savnet stortingssalen og norsk politikk da han holdt sin innledning, så jeg skal gi ham anledning til å komme litt tilbake i den rollen ved å ta opp et spørsmå

19
Annette Lind
Vastauspuheenvuoro

Tak for det, formand, og tak til generealsekretæren. Norden har en helt særlig forudsætning for at skabe fred ved til stadighed at være budbringere for diplomatiske løsninger og samarbejde.