5. Heléne Björklund (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
5
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr ordförande och generalsekreterare Stoltenberg! Jag tackar generalsekreteraren för ett tydligt och bra anförande. Vi känner oss stolta och glada.

Vi ser också fram emot att stärka det nordiska samarbetet ännu ett steg när samtliga nordiska länder är fullvärdiga medlemmar av försvarsalliansen Nato. Jag vill fråga hur generalsekreteraren ser på bilden av Nato och på förmågan till sammanhållning när ett eller flera enskilda länder kan ställa egna krav för att ratificera ett lands ansökan.