20. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
20
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Vi sa alltid før at vi har lav spenning i det høye nord. Det er dessverre ikke sant, i hvert fall ikke på samme måte, for én konsekvens av krigen i Ukraina er også økt spenning i nordområdene. Vi har sett betydelig russisk militær oppbygging, og vi har sett at krigen bl.a. har ført til at det samarbeidet vi har hatt med Russland i nord, er klart svekket, redusert og til dels ikke-eksisterende på flere områder.

Det som har skjedd i resten av Europa, har også blitt speilet i nord, og vi vet at nordområdene er det sentrale bindeleddet mellom Nord-Amerika og Europa. Forsyningslinjene går over Nord-Atlanteren, så alt som skjer i Nord-Atlanteren, er helt avgjørende for samholdet mellom NATO-land, Europa og Nord-Amerika. Det har også gjort at NATO-land har bygd opp kapasiteter. Det er en styrke, når vi nå får Finland og Sverige med, at vi får enda flere land i nord. Av de åtte arktiske landene, vil syv være NATO-land – USA, Canada, Island og de nordiske landene. Det viser bare at NATO er til stede i nord, og vi er der for å vise at heller ikke nordområdene er områder der NATO kan trues eller tvinges til å gjøre ting som er i strid med våre interesser.

Nordområdene er viktige. NATO har økt sitt nærvær, bl.a. gjennom at vi nå får Sverige og Finland med.