8. Jens Stoltenberg (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
8
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Det at Norden samlet er med i NATO, gir utrolige muligheter til å styrke og fordype samarbeidet også på forsvars- og sikkerhetsområdet. Først og fremst tror jeg at jeg vil overlate til de nordiske landene selv å bestemme hvordan de organiserer det. Om man ønsker en egen komité i Nordisk råd om forsvarspolitikk, om man ønsker å organisere det på andre måter, det er det først og fremst de nordiske landene selv som må bestemme.

Det har alltid vært tett kontakt også mellom forsvars- og sikkerhetspolitikere i Norden. I min tid møttes vi både i det nordiske formatet og med de baltiske landene. Det er nyttige formater som jeg tror man kan få enda mer glede av og nytte av når to nye land i Norden er med i NATO.

Man har f.eks. det forsvarspolitiske industrisamarbeidet NORDEFCO, som kan få et enda mer meningsfullt innhold når alle er med i NATO. Bare det at man kan øve mer sammen, at man får mer dybde i Norden, at man til sammen har rundt 250 kampfly som man kan operere sammen: Alt dette gir fantastiske muligheter, både i nordområdene, i Baltikum og i Nordsjøen.

Det er likevel én ting jeg vil føye til, og det er at NATO er en kollektiv organisasjon av snart 32 land. Vi er ikke delt opp i regioner; vi må kunne virke på tvers av alle regioner og på tvers av Atlanterhavet. Så ja, vi synes det er bra at land samarbeider seg imellom internt i NATO, men nei, det må ikke lages nye skott, nye barrierer, mot at vi er sammen som 32 land.

Så jeg ser fram til mer nordisk samarbeid, men jeg ønsker ikke en nordisk blokk i NATO. Jeg ønsker at vi alle er sammen som 32 land.