2.2.
Debat

4
Jens Stoltenberg
Hovedinnlegg

Kjære Jorodd. Kjære alle sammen. Det er godt å være tilbake i Oslo, tilbake i Nordisk råd og tilbake i stortingssalen.

5
Heléne Björklund
Replikk

Herr ordförande och generalsekreterare Stoltenberg! Jag tackar generalsekreteraren för ett tydligt och bra anförande. Vi känner oss stolta och glada.

8
Jens Stoltenberg
Svar på replikk

Det at Norden samlet er med i NATO, gir utrolige muligheter til å styrke og fordype samarbeidet også på forsvars- og sikkerhetsområdet.

9
Lars Püss
Replikk

Herr president! Först vill jag rikta ett stort tack till generalsekreteraren för det stöd som Sverige har fått i sin ansökningsprocess.

10
Jens Stoltenberg
Svar på replikk

Jeg mener Nordisk råd har en viktig rolle å spille når det gjelder å være en plattform og et forum for å øke felles forståelse av sikkerhetspolitiske utfordringer, og ikke minst for å få økt felles

11
Lorena Delgado Varas
Replikk

Det finns inget så dödligt och destruktivt som atomvapen. De lämnar helt enkelt ingenting kvar, vare sig människor eller miljö.

12
Jens Stoltenberg
Svar på replikk

Det er de nordiske landene selv som bestemmer om og hvordan de vil håndtere spørsmålet om atomvåpen på sin jord. Derfor har også nordiske land og andre NATO-land f.eks.

13
Juho Eerola
Replikk

Herr president! Minulta usein kysytään sitä, mitä hyötyä Pohjoismaiden neuvostosta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä on.

15
Helge André Njåstad
Replikk

Det virket litt som generalsekretæren savnet stortingssalen og norsk politikk da han holdt sin innledning, så jeg skal gi ham anledning til å komme litt tilbake i den rollen ved å ta opp et spørsmå

16
Jens Stoltenberg
Svar på replikk

Takk for spørsmålet. Jeg ser ingen motsetning mellom at Sverige og Finland blir medlemmer og at de andre nordiske landene fortsetter å trappe opp sine bevilgninger til forsvar.

18
Jens Stoltenberg
Svar på replikk

Det viktigste vi gjør, er å holde NATO sammen og å holde Nord-Amerika og Europa sammen. Som jeg også sa i talen min: Vi lever i en mer usikker tid. Vi lever i en uforutsigbar tid.

19
Annette Lind
Replikk

Tak for det, formand, og tak til generealsekretæren. Norden har en helt særlig forudsætning for at skabe fred ved til stadighed at være budbringere for diplomatiske løsninger og samarbejde.

20
Jens Stoltenberg
Svar på replikk

Vi sa alltid før at vi har lav spenning i det høye nord. Det er dessverre ikke sant, i hvert fall ikke på samme måte, for én konsekvens av krigen i Ukraina er også økt spenning i nordområdene.