Batterier i nordiske småsamfund

Forbrug, indsamling, bortskaffelse og fremtidige løsninger på affaldsproblematikker i Bornholm, Færøerne og Island

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Bornholm, Færøerne og Island står over for specifikke udfordringer med batteriaffald, og projektet ’Batterier i nordiske småsamfund’ har haft til formål at analysere data, de reguleringsmæssige rammebetingelser, barrierer og muligheder for at styrke miljøvenligt forbrug og bortskaffelse af batterier og akkumulatorer i de tre samfund nu og i fremtiden. På tværs af de tre nordiske småsamfund konkluderes det, at der er behov for implementering af konkrete visioner og målsætninger for batteriforbrug, indsamling og bortskaffelse, samt styrkelse af affalds monitorering og informationskampagner. Konkrete anbefalinger til myndighederne i Bornholm, Færøerne og Island er ligeledes udformet med initiativer til kort- og langsigtede styrkelse af håndteringen af batteriaffald.
Julkaisunumero
TN2024:526