Svensk Kolinlagring - Ruotsi

Svensk kolinlagring
Valokuvaaja
norden.org
Uudistavan maatalouden edistäminen tiedon, tutkimuksen ja käytännön keinoin.

Svensk Kolinlagring on ehdolla Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saajaksi.

MiljöMatematik Malmön käynnistämän Svensk Kolinlagring -hankkeen kasvu on ollut vaikuttavaa. Meneillään on vasta toinen toimintavuosi, mutta hankkeeseen on saatu mukaan jo 40 tilaa, 11 yritystä, neljä yliopistoa ja useita muita toimijoita, jotka kaikki haluavat olla mukana suunnittelemassa hiilensidontaa tukevaa regeneratiivista eli uudistavaa maatalousjärjestelmää.

Hanke tukee ruokajärjestelmän nopeaa murrosta tarttumalla useisiin haasteisiin samalla kertaa. Menetelmät ovat tutkimuspohjaisia, ja niiden tarkoituksena on sitoa hiiltä, lisätä multavuutta ja hedelmällisyyttä, tukea luonnon monimuotoisuuden säilymistä, luoda ekosysteemipalveluita sekä parantaa satotasoa ja maatalouden kannattavuutta.

Svensk Kolinlagringin kehittämä malli perustuu tutkittuun ja käytännön tietoon hiilensidontamenetelmistä sekä laajempiin konsepteihin, joista voidaan mainita planeetan reunaehdot (Rockström et al. 2009) ja regeneratiivisen talouden ”donitsimalli” (Raworth, 2021).

Svensk Kolinlagring pyrkii kohti entistä ympäristö- ja ilmastofiksumpia maatalouskäytäntöjä sekä kestävämpää ruokajärjestelmää. Näin ollen hanke asetetaan ehdolle Pohjoismaiden neuvoston vuoden 2021 ympäristöpalkinnon saajaksi.

Tämänvuotinen teema: Kestävät ruokajärjestelmät

Kun ruoantuotanto on kestävää, ruoka tuotetaan mahdollisimman paikallisesti ja ekologisesti kestävillä menetelmillä. Maataloudessa painopistealueina ovat kasvinravinteiden palauttaminen kiertoon sekä ympäristöä säästävät maatalouskäytännöt, jotka ottavat huomioon kasvihuonekaasupäästöt, hiilensidonnan, luonnon monimuotoisuuden ja vesivarojen hyvän hoidon. Kotieläintalous ja kalanviljely kantavat ympäristövastuunsa ja noudattavat tiukkoja eettisiä eläinsuojeluarvoja. Syötäviä luonnonvaroja, kuten riistaa, luonnonvaraista kalaa ja muita luonnontuotteita, käytetään viisaasti.

Kun raaka-aineita jalostetaan elintarvikkeiksi, niiden ravinteet säilytetään mahdollisimman hyvin. Elintarviketeollisuudessa ei haaskata luonnonvaroja, tuotteet pakataan energiatehokkaasti, ja jakelun ympäristöjalanjälki minimoidaan. Yritykset ja kaupat tarjoavat asiakkaille vastuullisia vaihtoehtoja ja minimoivat ruokahävikin omilla toimillaan. Kuluttajien ruokavaliot perustuvat ekologisesti kestäviin vaihtoehtoihin, kuten kausi- ja kasvisruokaan. Syömme sen verran kaloreita kuin mitä tarvitsemme, ruokaa ei mene hukkaan, ja orgaaninen jäte kierrätetään.