Svensk Kolinlagring - Sverige

Svensk kolinlagring
Fotograf
norden.org
Omställning till regenerativt jordbruk genom kunskapsutbyte, forskning och praxis.

Svensk Kolinlagring är nominerat till Nordiska rådets miljöpris 2021.

Svensk Kolinlagring, startat av MiljöMatematik Malmö, har imponerat genom sin snabba utveckling, och har redan under projektets andra år lyckats samla 40 gårdar, 11 företag, fyra universitet och en rad andra aktörer, som alla önskar medverka till att designa ett regenerativt jordbrukssystem som kan binda kol från atmosfären i svensk åkermark.

Projektet vill bidra till en snabb omvandling av livsmedelssystemet genom att systematiskt ta sig an flera utmaningar samtidigt. Metoderna är forskningsbaserade och framtagna för att binda kol, öka hummusinnehållet och markens fruktbarhet, bevara den biologiska mångfalden och skapa ekosystemstjänster samt förbättra utbytet och lönsamheten i lantbruket.

Svensk Kolinlagring är baserad på både forskning och praktisk kunskap om kollagringsmetoder samt större koncept som planetära gränser (Rockström et al. 2009) och “doughnut-modellen” för en regenerativ ekonomi (Raworth, 2021).

Eftersom Svensk Kolinlagring försöker ställa om lantbruket till en mer miljö- och klimatvänlig praxis, och därmed skapa ett mer hållbart livsmedelssystem, är projektet nominerat till Nordiska rådets miljöpris.

Om årets tema: Hållbara livsmedelssystem

När livsmedelsproduktionen är hållbar, produceras livsmedlen i så stor utsträckning som möjligt lokalt och med miljömässigt hållbara metoder. Inom jordbruk läggs det primärt vikt vid att cirkulera växtnäringen och vid miljövänliga jordbruksmetoder, som tar hänsyn till utsläpp av växthusgaser och koldioxidbindning, biologisk mångfald och god förvaltning av vattenresurser. Djurhållning och fiskavel tar miljöansvar och följer värden av en hög djurskyddsetisk standard. Naturresurser som används till mat, till exempel vilt, vild fisk och andra naturprodukter, utnyttjas klokt.

När råvaror förädlas till livsmedelsprodukter, bevaras deras näringsinnehåll så gott som möjligt. Det förekommer inget resursspill inom livsmedelsindustrin, produkter förpackas på ett energieffektivt sätt, och distributionens miljöavtryck minimeras. Företag och butiker erbjuder kunderna hållbara alternativ och minimerar dessutom matspill genom egna åtgärder. Konsumenternas mat baseras på miljömässigt hållbara alternativ, till exempel vegetarisk mat anpassad efter årstiden. Vi äter så många kalorier som vi behöver, ingen mat går till spillo, och organiskt avfall återvinns.