Votlendissjóður, det islandske våtmarksfondet – Island

En dobbeltbekkasin i vandkanten
Fotograf
The Icelandic Wetland Fund
Gir støtte til restaurering av våtmarker og bidrar til reduserte utslipp av drivhusgasser på Island.

Votlendissjóður er nominert til Nordisk råds miljøpris 2022.

Det anslås at opp til to tredjedeler av alle utslipp av drivhusgasser på Island kommer fra drenerte våtmarker, og at dreneringsgrøftene i landet er totalt 34 000 kilometer lange. Derfor er det avgjørende å begynne å restaurere våtmarkene så snart som mulig. Islands våtmarksfond ble etablert i 2018 og hjelper grunneiere, bønder, kommuner og den islandske staten med å restaurere våtmarker som ikke brukes til dyrking eller skogbruk, ved å finansiere restaureringsprosjekter og, avhengig av omstendighetene, bidra med utdanning, personale eller utstyr. Fondet tilbyr også muligheter for å opprette våtmarker.

Siden 2018 har fondet restaurert nærmere 300 hektar mark. Fondet sørger for at restaureringen utføres på profesjonelt vis og i henhold til godkjente metoder og under tilsyn av Landgræðslan (jordvernet). De islandske våtmarkene er viktige hekkeplasser for mange fuglearter, og frivillige følger med på de positive effektene våtmarksrestaurering har på fugler, planter og dyreliv i utvalgte områder.