Nordisk genressurssenter (NordGen)

NordGens overordnede mål er å sikre bevaringen av genetiske ressurser av husdyr, planter og skog i de nordiske landene og en bærekraftig bruk av dem. NordGens kontor ligger i Sverige.

Information

Postadresse

NordGen Huvudkontor
NordGen Växter
Box 41, SE-230 53 Alnarp, Sverige
Besöksadress: Smedjevägen 3, Alnarp

Contact
Telefon
+46 40-53 66 40