På tværs af Norden -antologiat

På tværs af Norden - samlat
Valokuvaaja
norden.org

På tværs af Norden on kolmesta antologiasta koostuva sarja, joka on osa Pohjoismaiden kulttuuriministerien ”LØFTET”-nimistä lasten- ja nuortenkirjallisuuspanostusta. Sen päätapahtuma on vuotuinen monialainen seminaari, jossa käsitellään uutta pohjoismaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta. Antologiat kootaan seminaarissa käsiteltyjen teemojen ja muiden tärkeiden aiheiden pohjalta. Hyviä lukuhetkiä!

På tværs af Norden 3: Social holdbarhed i nordisk børne- og ungdomslitteratur

Tässä antologiassa käsitellään sosiaalisen kestävyyden kuvaamista uudessa pohjoismaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa tutkimuksen, kasvatuksen sekä kirjallisen ja taiteellisen luomistyön näkökulmasta. Antologian esseet keskittyvät muun muassa sosiaaliseen epävakauteen, vähemmistöihin ja monimuotoisuuteen sekä pohjoismaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden kestävään kertokulkuun. Lisäksi antologia sisältää kuusi kertomusta sosiaalisesta kestävyydestä (ja kestämättömyydestä) – kaikki tulosta pohjoismaisten kuvittajien ja kirjailijoiden yhteistyöstä. Tämä trilogian viimeinen antologia julkaistiin vuonna 2022. Tekstit ovat ruotsin-, norjan- ja tanskankielisiä.

På tværs af Norden 2: Økokritiske strømninger i nordisk børne- og ungdomslitteratur

Tässä antologiassa kuvataan uuden pohjoismaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden ekokriittisiä virtauksia tutkimuksen, kasvatuksen sekä kirjallisen ja taiteellisen luomistyön näkökulmasta. Antologian esseet keskittyvät muun muassa antroposeenin haasteisiin, luonnon, kulttuurin ja roskaantumisen suhteeseen sekä ympäristöaktivisteihin pohjoismaisessa lasten- ja nuortenkirjallisuudessa. Antologiassa on lisäksi seitsemän väkevää ekodraamaa, jotka ovat tulosta pohjoismaisten kirjailijoiden ja kuvittajien yhteistyöstä. Tekstit ovat ruotsin-, norjan- ja tanskankielisiä. Antologia on järjestyksessä toinen, ja se julkaistiin vuonna 2021.

På tværs af Norden 1: Nye tendenser i børne- og ungdomslitteratur med nedslag i forskning og formidling

Tässä antologiassa kuvataan uuden pohjoismaisen lasten- ja nuortenkirjallisuuden ekokriittisiä virtauksia tutkimuksen ja kasvatuksen näkökulmasta. Lisäksi se tarjoaa tietoa siitä, miten lasten ja nuortenkirjallisuuteen liittyvä tutkimus ja kasvatus saivat alkunsa ja mikä on niiden nykytila eri puolilla Pohjolaa. Antologian esseissä käsitellään lastenkirjallisuuden kiertokulkua, pohditaan pohjoismaisen kuvakirjan ikärajoja, tarjotaan pohjoismaista rapsodiaa freestyle-hengessä ja kohdistetaan katse laatu-käsitteeseen. Tekstit ovat ruotsin-, norjan- ja tanskankielisiä. Antologia on järjestyksessä ensimmäinen, ja se julkaistiin vuonna 2019.

Tietoa LØFTET-hankkeesta

Kun Pohjoismaiden ministerineuvosto perusti Pohjoismaiden neuvoston lasten- ja nuortenkirjallisuuspalkinnon vuonna 2013, sen rinnalle perustettiin LØFTET-niminen hanke (suom. ”Noste”). Vuosina 2019–2021 tätä lasten- ja nuortenkirjallisuudelle annettavaa nostetta kehitetään Pohjoismaiden neuvoston kirjallisuuspalkinnon sihteeristön johdolla. Päätapahtumana on vuotuinen monialainen seminaari, jossa käsitellään uutta pohjoismaista lasten- ja nuortenkirjallisuutta. 

Seminaari järjestetään joka kesä vuosina 2019–2021. Kuhunkin seminaariin liittyy talvella julkaistava painettu ja sähköinen antologia, jossa valotetaan seminaarin teemoja ja muita tärkeitä aiheita. 

Seminaari luo ja vahvistaa lasten- ja nuortenkirjallisuuden toimijoiden välisiä suhteita. Mukana on eri ammattiryhmiä tutkijoista, kirjailijoista, kuvittajista ja kasvattajista kustantajiin, jotka verkostoituvat ja luovat keskinäisiä synergioita myös muuten kuin seminaarin ja antologian tiimoilta.