Kasvua, hyvinvointia, arvoja

Pohjoismaiden ministerineuvoston Tanskan-puheenjohtajakauden ohjelma 2015

Tietoja

Julkaisupäivämäärä
Kuvaus
Tanska toimii pohjoismaisen hallitusyhteistyön puheenjohtajana vuonna 2015, jolloin on sen vuoro johtaa tätä tärkeää yhteistyötä, joka jo vuosien ajan on tukenut ja edistänyt Pohjoismaiden vahvaa keskinäistä yhteyttä. Pohjoismaita yhdistää yhteinen historia ja yhteiset arvot. Tältä pohjalta olemme luoneet yhteistyötä, jonka keinoin inspiroimme ja tuemme toisiamme ja joka tuottaa ajanmukaisia vastauksia Pohjoismaiden kohtaamiin haasteisiin.Tämä koskee esimerkiksi vuosia jatkunutta työtämme maiden välisten rajaesteiden poistamiseksi. Tarvitsemme panostusta rajaestetyöhön, jotta Pohjoismaiden yritykset ja kansalaiset voisivat hyödyntää maidemme naapuruuden sekä arvo- ja kulttuuriyhteyden tuomia mahdollisuuksia. Tämä panostus säilyy jatkossakin yhteistyömme ytimessä.Pohjoismaisella yhteistyöllä on vuosien mittaan saavutettu paljon. Emme kuitenkaan voi jäädä lepäämään laakereillemme, vaan yhteistyön on jatkuvasti kyettävä luomaan todellista lisäarvoa ja konkreettisia ratkaisuja yhteiskuntiemme alati muuttuviin haasteisiin.Tämä on erityisen tärkeää aikana, jolloin olemme pääsemässä voitolle Pohjoismaitakin kovasti koetelleesta maailmanlaajuisesta talouskriisistä. Kriisi on pakottanut meidät vaikeisiin päätöksiin säilyttääksemme pohjoismaiset hyvinvointivaltiot, jotka ovat osoittaneet kestävyytensä, mutta eivät kuitenkaan täysin ole säästyneet kriisin vaikutuksilta.Siksi onkin ratkaisevaa, että kykenemme lähivuosina jättämään kriisin lopullisesti taaksemme ja turvaamaan pohjan yhteiskuntiemme dynaamiselle ja innovatiiviselle kehitykselle. Meidän on jatkossakin kyettävä luomaan mahdollisuuksia omin voimin pärjääville sekä tuettava niitä, joille se on vaikeampaa.Tanska pyrkii puheenjohtajakaudellaan vahvistamaan ja keskittämään pohjoismaista yhteistyötä erityisesti seuraavilla neljällä alueella: Asetamme etusijalle kasvun ja työllisyyden. Vaalimme pohjoismaista hyvinvointia. Lisäämme tietoutta pohjoismaisista arvoista Pohjoismaiden brändiä vahvistamalla. Lisäksi keskitymme Arktis-yhteistyöhön.Odotamme innolla tulevan vuoden antoisaa yhteistyötä pohjoismaisten ystäviemme kanssa.
Julkaisunumero
2014:748