Innhold

07.02.19 | Nyhet

Nordboerne skal bli enda mer mobile

Fri bevegelighet er en av hjørnesteinene i det nordiske samarbeidet, og nå skal det bli enda lettere å flytte til et annet nordisk land for å arbeide, drive næringsvirksomhet, studere eller bare leve. Blant annet er målsetningene som de nordiske samarbeidsministrene vedtok på det første...

01.11.18 | Nyhet

Jessica Polfjärd leder Nordisk råd 2019

Nordisk råds president for 2019 Jessica Polfjärd ser tillbake på den 70. sesjonen og er entusiastisk over substansen og relevansen i debatten. Hennes jobb i rådets ledelse begynner da Sverige overtar presidentskapet efter Norge.

11.03.19 | Information

Info Nordens årsrapporter

Här kan du hämta årsrapporter för Nordiska ministerrådets informationstjänst, Info Norden.