Innhold

10.04.19 | Nyhet

Minskad byråkrati underlättar Norgeflytt

Många nordbor som sökt sig till Norge för att jobba eller studera har upplevt kraven för folkbokföring som ett gränshinder. Efter påtryckningar från Gränshinderrådet lättar nu norska skattemyndigheten på kraven.

07.02.19 | Nyhet

Nordboerne skal bli enda mer mobile

Fri bevegelighet er en av hjørnesteinene i det nordiske samarbeidet, og nå skal det bli enda lettere å flytte til et annet nordisk land for å arbeide, drive næringsvirksomhet, studere eller bare leve. Blant er målsetningene som de nordiske samarbeidsministrene vedtok i Reykjavik 7. febr...

25.04.19 | Information

Om grensehindre i Norden

Det ska være mulig å flytte, pendle, studere og drive næringsvirksomhet over grensene i Norden uten å risikere å havne mellom stoler eller hindres av uklare lover og regler. Et åpent Norden er en fordel for alle parter. Arbeidet med å fjerne grensehindre i Norden handler om å skape et å...