Fakta om Grønland

Oqaatsut
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Innbyggerne i Grønland stammer opprinnelig fra Sentral-Asia. Landet ligger på det nordamerikanske kontinentet, men rent geopolitisk er øya en del av Europa.

Grønland er verdens største øy og nesten 80 % av dette selvstyrte området er dekket av en iskappe og mange isbreer. Likevel er det isfrie arealet nesten like stort som hele Sverige, men kun en ganske liten del av dette er dyrkbart land.

Grønland har knapt 56 000 innbyggere, og omtrent 18 000 av dem bor i hovedstaden Nuuk.

Grønland er en del av kongeriket Danmark, men har en høy grad av selvstyre som sist ble utvidet i 2009. Selvstyret omfatter imidlertid ikke rikspolitiske saker, som blant annet utenriks- og sikkerhetspolitikk og valutapolitikk.

Grønland er ikke EU-medlem, men har en særskilt fiskeriordning og er blitt tatt opp som ett av de såkalte oversjøiske landene og territoriene som har særskilte forbindelser med EU.

Sel- og hvalfangst, fiskeri og jakt er de primære inntektskildene på Grønland. Landet har også stigende inntekter fra turisme og en del gruvedrift.

BNP per innbygger er 25 000 euro (2006).

Totalt areal: 2 166 086 km2

Innlandsis og isbreer: 1 755 637 km2

Isfritt område: 410 449 km2

Høyeste punkt: Gunnbjørns Fjeld 3693 m

Kystlinje: 44 087 km

Grenser: 0 km

Skog: 1 km2

Gjennomsnittstemperatur Nuuk (1990–2018): -1,7° C (maksimum 19,3 °C, minimum -20,7 °C)

Nedbørsmengde (2006): Aasiaat 352 mm, Tasiilaq 742 mm

Befolkning 2020: 56 081 innbyggere

Befolkning, hovedstaden 2017: Nuuk 18 000 innbyggere (1) 

Nasjonaldag: 21. juni (årets lengste dag)

Styreform: Selvstyre – innenfor kongeriket Danmark

Parlament: Inatsisartut eller Landstinget (31 seter)

EU-medlemskap: Fra 1. januar 1973 til 1. februar 1985

NATO-medlemskap: Siden 1949 (pga. det danske medlemskapet)

Statsoverhode: Dronning Margrethe II

Regjeringsleder (oktober 2014): Kim Kielsen (Siumut)

Valuta: Danske kroner (DKK)

Offisiell nettside: http://dk.nanoq.gl/

Offisielt språk: Grønlandsk

1) Sermersooq kommune