Fakta om Grønland

Oqaatsut
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org
Grønland har blitt befolket av blant annet folk fra arktiske områder samt europeere gjennom de siste 5000 årene. Landet ligger på det nordamerikanske kontinentet, men rent geopolitisk er øya en del av Europa.

Grønland er en del av kongeriket Danmark, men har en høy grad av selvstyre som sist ble utvidet i 2009. Selvstyret omfatter imidlertid ikke rikspolitiske saker, som blant annet utenriks- og sikkerhetspolitikk og valutapolitikk.

Grønlands politikk

Grønland er ikke EU-medlem, men har en særskilt fiskeriordning og har blitt tatt opp som et av de såkalte oversjøiske landene og territoriene som har særskilte forbindelser med EU.

 • Nasjonaldag: 21. juni (årets lengste dag)
 • Styreform: Selvstyre – innenfor kongeriket Danmark
 • Parlament: Inatsisartut eller Landstinget (31 seter)
 • EU-medlemskap: Fra 1. januar 1973 til 1. februar 1985
 • NATO-medlemskap: Siden 1949 (på grunn av det danske medlemskapet)
 • Statsoverhode: Kong Frederik 10.
 • Regjeringsleder (siden april 2021): Múte Bourup Egede (Inuit Ataqatigiit)

Grønlands befolkning

Grønland har rundt 56.600 innbyggere, og omtrent 19.600 av dem bor i hovedstaden Nuuk.

 • Befolkning 2023: 56.609
 • Befolkning, hovedstaden 2023: 19.604

Grønlands befolkningsutvikling

Grønlands økonomi

Sel- og hvalfangst, fiskeri og jakt er de primære inntektskildene i Grønland. Landet har også stigende inntekter fra turisme og en del gruvedrift.

BNP per innbygger er 25 000 euro (2006).

 • Valuta: Danske kroner (DKK)

Grønlands geografi

Grønland er verdens største øy, og nesten 80 % av dette selvstyrte området er dekket av en iskappe og mange isbreer. Likevel er det isfrie arealet nesten like stort som hele Sverige, men bare en ganske liten del av dette er dyrkbart land.

 • Totalt areal: 2 166 086 km2
 • Innlandsis og isbreer: 1 755 637 km2
 • Isfritt område: 410 449 km2
 • Høyeste punkt: Gunnbjørns Fjeld 3693 m
 • Kystlinje: 44 087 km
 • Grenser: 0 km
 • Skog: 1 km2

Grønlands klima og miljø

Grønland ligger i den polare klimasonen, der vintertemperaturen kan komme helt ned i –50 °C og sommertemperaturen sjelden beveger seg over 10–15 °C. Grunnet Grønlands størrelse kan temperaturene imidlertid variere betydelig fra område til område.

 • Gjennomsnittstemperatur Nuuk (2020): –0,7 °C (maksimum 18,4 °C, minimum –19 °C)
 • Nedbørsmengde (2006): Aasiaat 352 mm, Tasiilaq 742 mm

Gjennomsnittstemperatur Nuuk, Grønland

Grader celsius

 

Grønlandsk

Det offisielle språket i Grønland er grønlandsk, som snakkes av mesteparten av befolkningen. En mindre andel av befolkningen anser seg imidlertid som tospråklige, med dansk som sideordnet språk.

Er du interessert i å flytte til Grønland?

Hvis du er interessert i å flytte til Grønland, kan du alltid kontakte Info Norden, som er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste.

Vil du vite mer om Grønland og resten av de nordiske landene?

Rapporten State of the Nordic Region utgis annethvert år og gir et omfattende og unikt innblikk bak kulissene i de nordiske landene. Rapporten baserer seg på statistiske data om demografi, arbeidsmarked, utdanning og økonomi i Norden.

Er du nysgjerrig på mer statistikk?

Vi har samlet en lang rekke relevante nordiske tall og statistikker på Nordic Statistics database. Her kan du fordype deg og bli klokere på statistikk innenfor en rekke emneområder i de nordiske landene.