Fakta om Finland

Finsk flag
Photographer
Søren Sigfusson/norden.org
Sjøer og skoger preger det vidstrakte finske landskapet. Finland er også kjent for sitt utdanningssystem, Angry Birds, design og mummitrollene.

I nord har Finland landegrenser til sine nordiske naboland Norge og Sverige, og landenes grenser møtes ved Treriksrøysa. Finland deler også landegrense med Russland og havgrense med Estland og Åland.

Politikk i Finland

Finland er en republikk. Presidenten, som velges direkte av folket, har reell makt når det gjelder utenrikspolitikken, EU-politikken og større militære beslutninger. I alle andre saker er Riksdagen landets øverste myndighet.

Finland er EU-medlem og har euro som valuta. Landet er ikke medlem av NATO.

 • Nasjonaldag: 6. desember (selvstendighetsdagen 1917)
 • Styreform: Republikk
 • Parlament: Riksdagen (200 seter)
 • EU-medlemskap: Siden 1. januar 1995
 • Medlemskap i NATO: Siden 4. april 2023
 • Statsoverhode (mars 2012): President Sauli Niinistö
 • Regjeringsleder (desember 2019): Statsminister Sanna Marin (Socialdemokraterna)

Finlands befolkning

Finland har omkring 5,5 millioner innbyggere, hvorav omtrent 1,1 million bor i og rundt hovedstaden Helsingfors.

 • Innbyggertall 2021: 5.548.241
 • Innbyggertall, hovedstaden 2021: 1 197 125 (Hovedstadsregionen) 1)

Befolkningsutvecklingen i Finland

Finlands ekonomi

Skogsindustri, teknikproduktion och metallindustri är Finlands viktigaste inkomstkällor. 

 • BNP per capita: 35 100 euro (2020)
 • Valuta: Euro

Finlands geografi

Finland kallas också för ”de tusen sjöarnas land” i och med att hela tio procent av landet består av insjöar och älvar. Landet har också stora skogsområden som täcker nästan två tredjedelar av ytan, och bara drygt sex procent av Finlands yta är odlingsbar

 • Total yta: 338 430 km²
 • Landareal: 303 890 km²
 • Sjöar och vattendrag: 34 540 km²
 • Jordbruksmark och trädgårdar: 22 672 km²
 • Skog: 227 690 km²
 • Största insjö: Saimen 1 377 km²
 • Högsta punkt: Halde fjäll (Halti/Háldičohkku) 1 324 m
 • Kustlinje, fastlandet: 6 308 km

Klimat och miljö i Finland

Södra Finland har tempererat klimat medan landets norra delar har subarktiskt klimat.

 • Nederbördsmängd Helsingfors (2005): 648 mm
 • Genomsnittstemperatur Helsingfors (2021): 6.6°C (max. 28°C, min. −8.2 °C)

 

Genomsnittstemperaturen i Helsingfors

Språk i Finland

 • Officiella språk: Finska och svenska (nationalspråk)

Intresserad av att flytta till Finland?

Om du är intresserad av att flytta till Finland kan du alltid kontakta Info Norden, Nordiska ministerrådets informationstjänst.

Vill du lära dig mer om Finland eller andra nordiska länder?

Rapporten State of the Nordic region ges ut vartannat år och ger en omfattande och unik inblick bakom kulisserna på de nordiska länderna. Rapporten bygger på den senaste övergripande statistiken när det gäller demografiska förändringar, arbetsmarknadstrender, utbildning och ekonomiska resultat i Norden.

Nyfiken på mer statistik?

Vi har samlat ett stort antal relevanta siffror och statistik om Norden på Nordic Statistics database. Här kan du fördjupa dig i och lära dig mer om statistik inom flera olika ämnesområden i de nordiska länderna.

Förklaringar:

1) Helsingfors, Esbo, Grankulla och Vanda.