Fakta om Finland

Finsk flag
Fotograf
Søren Sigfusson/norden.org
Sjøer og skoger preger det vidstrakte finske landskapet. Finland er også kjent for sitt utdanningssystem, Angry Birds, design og mummitrollene.

I nord har Finland landegrenser til sine nordiske naboland Norge og Sverige, og landenes grenser møtes ved Treriksrøysa. Finland deler også landegrense med Russland og havgrense med Estland og Åland.

Politikk i Finland

Finland er en republikk. Presidenten, som velges direkte av folket, har reell makt når det gjelder utenrikspolitikken, EU-politikken og større militære beslutninger. I alle andre saker er Riksdagen landets øverste myndighet.

Finland er EU-medlem og har euro som valuta. Landet er medlem av NATO.

 • Nasjonaldag: 6. desember (selvstendighetsdagen 1917)
 • Styreform: Republikk
 • Parlament: Riksdagen (200 seter)
 • EU-medlemskap: Siden 1. januar 1995
 • Medlemskap i NATO: Siden 4. april 2023
 • Statsoverhode (mars 2024): President Alexander Stubb
 • Regjeringsleder (juni 2023): Statsminister Petteri Orpo 

Finlands befolkning

Finland har cirka 5,5 millioner innbyggere, hvorav omtrent 1,1 million bor i og rundt hovedstaden Helsingfors.

 • Innbyggertall 2021: 5533793
 • Innbyggertall, hovedstaden 2021: 1 197 125 (Hovedstadsregionen) 1)

Befolkningsutviklingen i Finland

Finlands økonomi

Skogindustri, teknologiproduksjon og metallindustri er Finlands viktigste inntektskilder. 

 • BNP per innbygger: 35 100 euro (2020)
 • Valuta: Euro

Finlands geografi

Finland kalles også “de tusen sjøers land”, ettersom hele ti prosent av landet består av innsjøer og elver. Landet har også store skogområder som dekker nesten to tredjedeler av arealet, og bare drøyt seks prosent av Finlands areal er dyrkbart

 • Samlet areal: 338 430 km²
 • Landareal: 303 890 km²
 • Innsjøer og vassdrag: 34 540 km²
 • Dyrket mark og hager: 22 672 km²
 • Skog: 227 690 km²
 • Største innsjø: Saimen 1377 km²
 • Høyeste punkt: Halti/Háldičohkku (Haldefjäll) 1324 m
 • Kystlinje, fastlandet: 6 308 km

Klima og miljø i Finland

Sør-Finland har temperert klima, mens landets nordlige deler har subarktisk klima.

 • Nedbørsmengde Helsingfors (2005): 648 mm
 • Gjennomsnittstemperatur Helsingfors (2021): 6,6 °C (maks 28 °C, min. −8,2 °C)

Gjennomsnittstemperaturen i Helsingfors

Språk i Finland

 • Offisielle språk: Finsk og svensk (nasjonalspråk)

Interessert i å flytte til Finland?

Hvis du er interessert i å flytte til Finland, kan du alltid kontakte Info Norden, Nordisk ministerråds informasjonstjeneste.

Vil du lære deg mer om Finland eller andre nordiske land?

Rapporten State of the Nordic region gis ut annethvert år og gir et omfattende og unikt innblikk bak kulissene i de nordiske landene. Rapporten bygger på den nyeste overordnede statistikken når det gjelder demografiske endringer, arbeidsmarkedstrender, utdanning og økonomiske resultater i Norden.

Nysgjerrig på mer statistikk?

Vi har samlet et stort antall relevante tall og statistikk om Norden på Nordic Statistics database. Her kan du fordype deg i og lære deg mer om statistikk fra flere temaområder i de nordiske landene.

Forklaringer:

1) Helsingfors, Esbo, Grankulla og Vanda.