Guide: flytte til Åland

Flytta till Åland
Fotograf
Yadid Levy
Her kan du lese om ting det er verdt å tenke på når du skal flytte til Åland, og hvilke forberedelser du bør gjøre før og etter at du flytter.

Hvis du flytter til Åland, må du informere flere myndigheter om det. Flyttingen kan også påvirke ting som sosiale ytelser og skatt med mer.  

Arbeids- og oppholdstillatelse på Åland

Hvis du er statsborger i et nordisk land, kan du flytte til Åland for å bo og jobbe uten at du trenger visum, arbeidstillatelse eller oppholdstillatelse. Du kan lese om hvem som trenger arbeids- eller oppholdstillatelse for å flytte til Åland, og om hvordan du registrerer deg, på siden Arbeids- og oppholdstillatelse på Åland.

Folkeregistrering og personnummer på Åland

På Åland er det Statens ämbetsverk på Åland som har ansvar for flyttemelding og folkeregistrering og også personnummer (personbeteckning). Du må oppsøke dem personlig med gyldig legitimasjon.

Reise og flyttegods til Åland

Les her om tollregler som gjelder for deg som flytter til Åland, og om hvordan du kan reise når du flytter til Åland.

Innførsel av husdyr til Åland

Les her om hva du gjør når du tar med deg husdyr, for eksempel hund eller katt, ved flytting til Åland.

Bil og førerkort til Åland

Les her om hva som gjelder for deg når du tar med deg bilen ved flytting til Åland Du må ordne med bilavgift, omregistrering og lignende, men førerkort som er utstedt i et annet nordisk land, gjelder også på Åland.

Bolig på Åland

Les her om hvordan du finner en bolig på Åland, kjøper bolig, om aksjeleilighet, andelsleilighet, leiebolig, boligkø, om boligbidrag på Åland og om gjennomsnittshusleie på Åland med mer.

Ettersending av post

Kontakt postverket i landet du flytter fra, hvis du vil ha posten ettersendt til den nye adressen din på Åland.

Trygd, helsetjenester og familieytelser på Åland

Å være omfattet av trygdesystemet i et land betyr at du kan ha rett til trygdeytelser i landet. Les her om trygd på Åland hvis du flytter fra Sverige til Åland. Les også om helsetjenester og familieytelser på Åland.

Fagforeninger og arbeidsledighetskasse

Før du flytter, er det viktig at du kontrollerer hva som gjelder med din arbeidsledighetskasse. Kontakt din arbeidsledighetskasse for informasjon om hva du skal gjøre. Her kan du lese om fagforeninger og arbeidsledighetskasser på Åland og hvem du kan kontakte lokalt på Åland. 

Skatt på Åland

Når du flytter til Åland, søker du om skattekort via skattekontoret på Åland. Husk at du er skattepliktig i begge landene dette året. Oppgi også adressen din til hjemlandets skatteetat og arbeidsgivere. Les også om hva som gjelder hvis du bor i ett nordisk land og jobber i et annet, på siden Skatt på Åland.

Pensjon på Åland

Her finner du informasjon om beskatning av finske og utenlandske pensjoner.

Åpne bankkonto, mobil- og internettabonnement, strømavtaler med mer

Les her om å åpne bankkonto, forsikringstjenester på Åland, mobiltelefon- og internettabonnement, strømavtaler samt om medieavgiften på Åland.

Mer informasjon

Spør Info Norden

Du kan fylle ut kontaktskjemaet vårt dersom du har spørsmål eller har støtt på hindringer i et annet nordisk land.

OBS! Hvis du har spørsmål om behandlingen av en konkret sak, søknad, eller andre personlige forhold, skal du kontakte relevant myndighet.

Info Norden er Nordisk ministerråds informasjonstjeneste. Vi viser vei til deg som vil flytte, jobbe, studere, søke støtte eller starte bedrift i Norden.