10 fakta om Norden og det nordiske samarbeidet

Ny logo
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org
Visste du at Norden er en av verdens virkelig store økonomier? Eller at vi i Norden har hatt fri bevegelighet på arbeidsmarkedet i mer enn 60 år? Her får du 10 fakta om Norden og det nordiske samarbeidet

1. Vi har et av de mest omfattende og eldste regionale politiske samarbeidene i verden, og vil være verdens mest bærekraftige og integrerte region.

 

2. Vi er blant de rikeste i verden målt etter BNP per innbygger og har hatt suksess med å tilpasse vår velferdsmodell til den globale økonomien.

 

3. Vi har et åpent arbeidsmarked som i mer enn 60 år har gjort det mulig for nordiske statsborgere å arbeide i hele Norden.

 

4. Vi tar internasjonalt ansvar og er en utadvendt region som har et omfattende samarbeid med en rekke internasjonale organisasjoner og våre naboland når vi for eksempel bekjemper menneskehandel og beskytter miljøet i Østersjøen og det arktiske området.

 

5. Vi prioriterer barn og unges muligheter, og støtter for eksempel unge i å ta høyere utdanning i hele Norden.

 

6. Vi opplever stor interesse for nordisk arkitektur, film, mat, mote og musikk i hele verden. Vi vil være et synlig Norden og støtter nordisk kultur både i og utenfor Norden, for eksempel gjennom utdelingen av Nordisk råds priser.

 

7. Vi har en fantastisk og variert natur og enorme naturressurser som vi er gode til å beskytte og utnytte til bærekraftig energi. Vi er et innovativt Norden som samarbeider om å finne nye, smarte og bioøkonomiske løsninger.

 

8. Vi er blant de høyest utdannede befolkningene i verden og satser mye på å samarbeide om forskning både internt i Norden og med internasjonale partnere, for eksempel når vi bekjemper konsekvenser av klimaforandringene.

 

9. Norden er en av de mest likestilte regionene i verden. Likestilling på arbeidsmarkedet har bidratt til Nordens økonomiske suksess. I Norden er andelen av kvinner som arbeider, en av de høyeste i verden, og nordiske menn har verdensrekord i foreldrepermisjon.

 

10. Vi ligger i toppen av mange av de internasjonale målingene av åpenhet, tillit, ytringsfrihet, miljø og lykke.