Dette innholdet er ikke tilgjengelig på språket du har valgt. Vi viser det på Swedish.

Nordiska rådets välfärdsutskott på CSW – ”viktigt forum för att främja jämställdhet i Norden och världen”

15.03.24 | Nyhet
Eva Lindh och Tone Wilhelmsen Trøen på CSW. Håller skyltar där det står "Gender equality means financial freedom" och Gender equality means no to violence"
Fotograf
Andreas Omvik/norden.org
Nordiska rådets välfärdsutskott deltog i FN:s kvinnokommission CSW den 11–14 mars. Utskottets ordförande Eva Lindh och viceordförande Tone Wilhelmsen Trøen mötte ministrar, parlamentariker och representanter för olika organisationer som arbetar för kvinnors rättigheter på olika håll i världen under konferensen. De ser att CSW är ett viktigt forum för Nordiska rådet – där parlamentariker kan mötas för att dryfta jämställdhetsfrågor som sedan kan lyftas i de respektive ländernas parlament.

- Vi ser att jämställdheten är under press i Norden och i resten av världen och därför är det mycket viktigt att jämställdheten prioriteras högt upp på den politiska dagordningen. Många efterfrågar att Norden går före i jämställdhetsarbetet, säger Eva Lindh.

- CSW har i år handlat mycket om ekonomisk jämställdhet. Vad innebär det att kvinnor har mindre resurser än män, och hur kan vi ändra på det? Samtidigt har vi också haft diskussioner om våld mot kvinnor – som är ett stort problem också hos oss i Norden. Och så har vi pratat mycket om vilka de konkreta hindren är för att uppnå verklig jämställdhet, säger Tone Wilhelmsen Trøen.

Många intressanta möten

I det fullspäckade mötesschemat har man bland annat träffat Polens jämställdhetsminister Katarzyna Kotula, representanter från alla de nordiska delegationerna, samt också haft ett möte med den färöiska delegationen på CSW, som bestod av alla tio kvinnor ur det färöiska parlamentet.

- Vi ser det som mycket positivt att Färöarna har engagerat sig starkt i CSW – och hade en fin diskussion med dem om aktuella frågor – som till exempel debatten om abortlagstiftning på Färöarna, säger Tone Wilhelmsen Trøen.

Arbetet för jämställdhet fortsättningsvis viktigt

Under besöket på CSW har det stått klart för bägge parlamentarikerna att den årliga kvinnokomissionen är ett viktigt forum för Nordiska rådet att delta i.

- Det är viktigt att vi har ett långsiktigt åtagande när det gäller CSW, vi vill fortsätta kämpa för jämställdhet i hela Norden, säger Eva Lindh.