Partigrupper

Nordisk råds valgte medlemmer har mulighet for å danne partigrupper. En partigruppe må bestå av minst fire medlemmer og ha representanter fra minst to land.

Information

Partigrupper

Den konservative gruppen
Den konservative gruppen har medlemmer fra sju nasjonale medlemspartier i de fem nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon
Det Konservative Folkeparti (KF)
Det Liberale Folkepartiet (Fólkaflokkurin, Ff)
Høyre (H)
Moderat Samling för Åland
Moderat Samling för Åland er et borgerlig politisk parti. Partiet ble grunnlagt i 1967 og fikk sitt nåværende navn i 2013 etter en sammenslåing mellom Moderaterna Åland og Obunden samling.
Gå til organisasjon
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna er Sveriges nest største parti, og det største partiet i den borgerlige koallisjonen, Alliansen. Moderaterna har også innehatt statsministerposten siden 2006.
Gå til organisasjon
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Selvstendighetspartiet (Sjálfstæðisflokkurinn, Sj.)
Den sosialdemokratiske gruppen
Den sosialdemokratiske gruppen er én av Nordisk råds største partigrupper og består av representanter fra de sosialdemokratiske gruppene i alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands sosialdemokratiske parti (sd)
Sosialdemokratene tilhører Finlands største partier. Den seneste sosialdemokratiske presidenten i Finland var Tarja Halonen (2000–2012).
Gå til organisasjon
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands sosialdemokratiske parti er det eldste partiet på Åland, med røtter helt tilbake til 1906.
Gå til organisasjon
Socialdemokratiet (S)
Det danske partiet Socialdemokraterne (Sosialdemokratene) ble dannet i 1871. I dag er partiet Danmarks nest største.
Gå til organisasjon
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Midtengruppen
I midtengruppen i Nordisk råd samles medlemmer og varamedlemmer fra de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland som tilhører sentrumsliberale, grønne og kristendemokratiske medlemspartier.
Gå til organisasjon
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands framtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center (Ålandsk senter) er, siden valget i 2011, det partiet som har flest mandater i det ålandske lagtinget (7 av 30). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands selvstyreregjering.
Gå til organisasjon
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Senterpartiet i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet (Senterpartiet) er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt verdigrunnlag. Viktige spørsmål inkluderer sysselsetting og entreprenørskap, klima, samt velferd.
Gå til organisasjon
De grønne (grønne)
De grønne er et finsk parti med fokus på miljøspørsmål og grønne verdier. Partiets velgere finnes først og fremst i Finlands byer.
Gå til organisasjon
Demokraterna (D)
Demokraterna (gl. Demokraatit) er et grønlandsk, liberalt politisk parti.
Gå til organisasjon
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Hållbart Initiativ
Hållbart Initiativ
Gå til organisasjon
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna (Kristendemokratene) er et politisk parti i Sverige. Partiet står for et kristent verdigrunnlag og profilerer seg fremfor alt innenfor spørsmål som omhandler pleie, omsorg, familie og næringsliv.
Gå til organisasjon
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på Åland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valget i 2011 sank partiets velgerstøtte markant. For tiden har partiet 6 av 30 mandater i Ålands lagting og er i opposisjon.
Gå til organisasjon
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna (Miljøpartiet de grønne) er et et politisk parti i Sverige som står for grønne verdier. I tillegg til klimaspørsmål, fokuserer partiet også på spørsmål vedrørende migrasjon, utdanning og sysselsetting.
Gå til organisasjon
Miðflokkurin (Mfl.)
Moderaterne
Moderaterne (DK)
Gå til organisasjon
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Samarbeidspartiet
Sambandspartiet (Sambandsflokkurin, sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vi)
Viðreisn ble stiftet 24. mai 2016 og fikk sine første medlemmer i Alltinget ved parlamentsvalget høsten 2016. Viðreisn inngår i Midtengruppen.
Gå til organisasjon
Nordisk frihet
Gruppen for Nordisk frihet i Nordisk råd samler medlemmer og varamedlemmer fra Danmark, Finland og Sverige. Gruppen støtter opp om frihet, demokrati og ideen om uavhengige nasjonalstater.
Gå til organisasjon
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (saf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna er et nasjonalistisk og sosialkonservativt politisk parti. Partiets ble første gang valgt inn i Sveriges Riksdag i 2010.
Gå til organisasjon
Nordisk grønt venstre
Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd består av medlemmer og varamedlemmer som tilhører et venstreparti fra de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Gruppen har medlemmer fra åtte partier i Norden.
Gå til organisasjon
Alternativet (ALT)
Danmarks grønne parti, for mennesker som ønsker å arbeide for en bærekraftig, demokratisk, sosialt rettferdig og initiativrik verden.
Gå til organisasjon
Enhetslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Rødt (R)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Venstreforbundet (vänst)
Venstreforbundet (fi. Vasemmistoliitto) er et venstreparti med likestilling, frihet og bærekraftig utvikling som verdigrunnlag. Partiets er Finlands femte største.
Gå til organisasjon
Vänsterpartiet (V)
Venstrepartiet - De grønne (Vg)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Uten partigruppetilhørighet
Blå framtid
Danmarksdemokraterne
Danmarksdemokraterne
Gå til organisasjon
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Naleraq (GL)
Nunatta Qitornai
Nunatta Qitornai
Gå til organisasjon
Nye Borgerlige (NB)