Partigrupper

Nordisk råds valgte medlemmer har mulighet for å danne partigrupper. En partigruppe må bestå av minst fire medlemmer og ha representanter fra minst to land.

Information

Content

  Partigrupper

  Den konservative gruppen
  Den konservative gruppen har medlemmer fra sju nasjonale medlemspartier i de fem nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland.
  Gå til organisasjon
  Det Konservative Folkeparti (KF)
  Det Liberale Folkepartiet (Fólkaflokkurin, Ff)
  Høyre (H)
  Moderat Samling för Åland
  Moderat Samling för Åland er et borgerlig politisk parti. Partiet ble grunnlagt i 1967 og fikk sitt nåværende navn i 2013 etter en sammenslåing mellom Moderaterna Åland og Obunden samling.
  Gå til organisasjon
  Moderata samlingspartiet (M)
  Moderaterna er Sveriges nest største parti, og det største partiet i den borgerlige koallisjonen, Alliansen. Moderaterna har også innehatt statsministerposten siden 2006.
  Gå til organisasjon
  Obunden samling (ObS)
  Samlingspartiet (saml)
  Selvstendighetspartiet (Sjálfstæðisflokkurinn, Sj.)
  Den sosialdemokratiske gruppen
  Den sosialdemokratiske gruppen er én av Nordisk råds største partigrupper og består av representanter fra de sosialdemokratiske gruppene i alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland.
  Gå til organisasjon
  Det norske Arbeiderparti (A)
  Finlands sosialdemokratiske parti (sd)
  Sosialdemokratene tilhører Finlands største partier. Den seneste sosialdemokratiske presidenten i Finland var Tarja Halonen (2000–2012).
  Gå til organisasjon
  Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
  Samfylkingin (Sf)
  Siumut (S)
  Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
  Ålands sosialdemokratiske parti er det eldste partiet på Åland, med røtter helt tilbake til 1906.
  Gå til organisasjon
  Socialdemokratiet (S)
  Det danske partiet Socialdemokraterne (Sosialdemokratene) ble dannet i 1871. I dag er partiet Danmarks nest største.
  Gå til organisasjon
  Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
  Midtengruppen
  I midtengruppen i Nordisk råd samles medlemmer og varamedlemmer fra de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland som tilhører sentrumsliberale, grønne og kristendemokratiske medlemspartier.
  Gå til organisasjon
  Flokkur fólksins (Flf)
  Miðflokkurinn (Mifl)
  Ålands framtid (ÅF)
  Åländsk Center (ÅC)
  Åländsk Center (Ålandsk senter) er, siden valget i 2011, det partiet som har flest mandater i det ålandske lagtinget (7 av 30). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands selvstyreregjering.
  Gå til organisasjon
  Atassut (A)
  Björt framtíð (BF)
  Senterpartiet i Finland (cent)
  Centerpartiet (C)
  Centerpartiet (Senterpartiet) er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt verdigrunnlag. Viktige spørsmål inkluderer sysselsetting og entreprenørskap, klima, samt velferd.
  Gå til organisasjon
  De grønne (grønne)
  De grønne er et finsk parti med fokus på miljøspørsmål og grønne verdier. Partiets velgere finnes først og fremst i Finlands byer.
  Gå til organisasjon
  Demokraterna (D)
  Demokraterna (gl. Demokraatit) er et grønlandsk, liberalt politisk parti.
  Gå til organisasjon
  Framsókn
  Framsóknarflokkurinn (Frfl)
  Hållbart Initiativ
  Hållbart Initiativ
  Gå til organisasjon
  Kristdemokraterna (KD)
  Kristdemokraterna (Kristendemokratene) er et politisk parti i Sverige. Partiet står for et kristent verdigrunnlag og profilerer seg fremfor alt innenfor spørsmål som omhandler pleie, omsorg, familie og næringsliv.
  Gå til organisasjon
  Kristdemokraterna i Finland (kd)
  Kristelig Folkeparti (KrF)
  Liberal Alliance (LA)
  Liberalerna (L)
  Liberalerna på Åland (Lib)
  Liberalerna på Åland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valget i 2011 sank partiets velgerstøtte markant. For tiden har partiet 6 av 30 mandater i Ålands lagting og er i opposisjon.
  Gå til organisasjon
  Miljöpartiet (MP)
  Miljöpartiet de Gröna (Miljøpartiet de grønne) er et et politisk parti i Sverige som står for grønne verdier. I tillegg til klimaspørsmål, fokuserer partiet også på spørsmål vedrørende migrasjon, utdanning og sysselsetting.
  Gå til organisasjon
  Miðflokkurin (Mfl.)
  Partii Inuit
  Radikale Venstre (RV)
  Samarbeidspartiet
  Sambandspartiet (Sambandsflokkurin, sb)
  Senterpartiet (Sp)
  Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
  Svenska folkpartiet (sv)
  Venstre (V)
  Venstre (V), Norge
  Viðreisn (Vi)
  Viðreisn ble stiftet 24. mai 2016 og fikk sine første medlemmer i Alltinget ved parlamentsvalget høsten 2016. Viðreisn inngår i Midtengruppen.
  Gå til organisasjon
  Nordisk frihet
  Gruppen for Nordisk frihet i Nordisk råd samler medlemmer og varamedlemmer fra Danmark, Finland og Sverige. Gruppen støtter opp om frihet, demokrati og ideen om uavhengige nasjonalstater.
  Gå til organisasjon
  Dansk Folkeparti (DF)
  Sannfinländarna (saf)
  Sverigedemokraterna (SD)
  Sverigedemokraterna er et nasjonalistisk og sosialkonservativt politisk parti. Partiets ble første gang valgt inn i Sveriges Riksdag i 2010.
  Gå til organisasjon
  Nordisk grønt venstre
  Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd består av medlemmer og varamedlemmer som tilhører et venstreparti fra de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Gruppen har medlemmer fra åtte partier i Norden.
  Gå til organisasjon
  Alternativet (ALT)
  Danmarks grønne parti, for mennesker som ønsker å arbeide for en bærekraftig, demokratisk, sosialt rettferdig og initiativrik verden.
  Gå til organisasjon
  Enhetslisten (EL)
  Inuit Ataqatigiit (IA)
  Rødt (R)
  Socialistisk Folkeparti (SF)
  Sosialistisk Venstreparti (SV)
  Tjóðveldi (T)
  Venstreforbundet (vänst)
  Venstreforbundet (fi. Vasemmistoliitto) er et venstreparti med likestilling, frihet og bærekraftig utvikling som verdigrunnlag. Partiets er Finlands femte største.
  Gå til organisasjon
  Vänsterpartiet (V)
  Venstrepartiet - De grønne (Vg)
  Vinstrihreyfingin – grænt framboð
  Uten partigruppetilhørighet
  Blå framtid
  Fremskrittspartiet (FrP)
  Hreyfingin (Hr)
  Naleraq (GL)
  Nunatta Qitornai
  Nunatta Qitornai
  Gå til organisasjon
  Nye Borgerlige (NB)