Nordisk råd

Nordisk råd er det parlamentariske organet for det offisielle nordiske samarbeidet. Nordisk råd ble dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøyene, Grønland og Åland.

Information

Nordisk råd

Utvalg
Kontrollkomiteen
Kontrollkomiteen utøver den parlamentariske kontrollen over virksomhet som finansieres med felles nordiske midler
Gå til organisasjon
Presidiet
Presidiet, som utgjør Nordisk råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørsmålene, planlegging og budsjetter, samt det utenriks- og sikkerhetspolitiske parlamentariske samarbeidet.
Gå til organisasjon
Utvalget for et bærekraftig Norden
Utvalget arbeider med temaer og saker i tilknytning til miljø- og naturvern og naturressurser – for eksempel utnytting av naturressurser i jordbruk, fiske og skogbruk. Klimaspørsmål er også en viktig del av arbeidet – blant annet konsekvensene av klimaendringer som spesielt berører de nordligste områdene av Norden, som for eksempel Grønland og avsmelting av innlandsisen, men som også har konsekvenser globalt og som resulterer i for eksempel klimaflyktninger. Forbrukerrettigheter, fiskeriforvaltning, landbrukspolitikk, mat, atomsikkerhet, biologisk mangfold og bærekraft er temaer Utvalget for et bærekraftig Norden også fokuserer på. Arbeidet handler om både nordiske og globale utfordringer og løsningsmodeller på disse områdene.
Gå til organisasjon
Utvalget for kunnskap og kultur i Norden
Utvalget arbeider med emner og saker som angår kultur, forskning og utdanning, grunnskole og videregående skole, voksenopplæring og folkeopplysning – herunder saker om språksamarbeid, nye medier, kompetanseutvikling og innovasjon i utdanningene. Utdanning og opplysning er i mange henseende veien til et godt arbeidsliv, og dermed også veien til et godt ungdoms-, voksen- og familieliv, hvor den enkeltes velferd ikke er truet på grunn av f.eks. arbeidsledighet, fattigdom eller misbruk. Utvalget beskjeftiger seg også med sivilsamfunnet og frivillig arbeid, ettersom de to faktorene spiller en vesentlig rolle i et demokratisk velferdssamfunn. Idrett, språk, film og medier, generell og mangfoldig kunst og kultur, barne- og ungdomskultur hører også inn under arbeidsområdene til utvalget for kunnskap og kultur i Norden.
Gå til organisasjon
Utvalget for velferd i Norden
Utvalget for velferd i Norden har fokus på den nordiske velferdsmodellen. Vi arbeider med å finne holdbare økonomiske løsninger som også er bærekraftige. Utvalget beskjeftiger seg med emner som omsorg for barn, ungdom og eldre, funksjonshindringer og alkohol-, narkotika- og misbruksspørsmål. I tillegg er emner som likestilling, borgerrettigheter, demokrati, menneskerettigehter og bekjempelse av kriminalitet på agendaen. Integrering, migrering og flyktninger hører likeledes under dette utvalget, sammen med boligpolitikk og urbefolkningens vilkår i Norden.
Gå til organisasjon
Utvalget for vekst og utvikling i Norden
Utvalget beskjeftiger seg med emner og spørsmål som vedrører arbeidsmarked og arbeidsmiljø, næring, handel og industri, energi, bekjempelse av grensehindringer, transport og transportsikkerhet. Det nordiske samarbeidet handler i høy grad også om fri bevegelse innenfor arbeidsmarkedet, noe som også er ett av de nordiske flaggskipene når det gjelder å opprettholde velferd og næringsliv. Bekjempelse av grensehindringer er med på å opprettholde denne modellen, som for øvrig er beundret internasjonalt, og gjør det enklere for innbyggerne å ta utdanning og arbeide på tvers av grensene. Dessuten behandler utvalget spørsmål innenfor finans og økonomisk politikk – herunder rammevilkårene for forskning, produksjon og handel, og i forlengelsen av dette, fri bevegelse på markedene og arbeidsmarkedene i Norden. Regional- og strukturpolitikk, kommunikasjon og IT tilhører også arbeidsområdene til utvalget for vekst og utvikling i Norden.
Gå til organisasjon
Valgkomiteen
Valgkomiteen forbereder og legger frem forslag til de valgene som plenumsforsamlingen avholder.
Gå til organisasjon
Partigrupper
Den konservative gruppen
Den konservative gruppen har medlemmer fra sju nasjonale medlemspartier i de fem nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon
Det Konservative Folkeparti (KF)
Det Liberale Folkepartiet (Fólkaflokkurin, Ff)
Høyre (H)
Moderat Samling för Åland
Moderat Samling för Åland er et borgerlig politisk parti. Partiet ble grunnlagt i 1967 og fikk sitt nåværende navn i 2013 etter en sammenslåing mellom Moderaterna Åland og Obunden samling.
Gå til organisasjon
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna er Sveriges nest største parti, og det største partiet i den borgerlige koallisjonen, Alliansen. Moderaterna har også innehatt statsministerposten siden 2006.
Gå til organisasjon
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Selvstendighetspartiet (Sjálfstæðisflokkurinn, Sj.)
Den sosialdemokratiske gruppen
Den sosialdemokratiske gruppen er én av Nordisk råds største partigrupper og består av representanter fra de sosialdemokratiske gruppene i alle de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland.
Gå til organisasjon
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands sosialdemokratiske parti (sd)
Sosialdemokratene tilhører Finlands største partier. Den seneste sosialdemokratiske presidenten i Finland var Tarja Halonen (2000–2012).
Gå til organisasjon
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands sosialdemokratiske parti er det eldste partiet på Åland, med røtter helt tilbake til 1906.
Gå til organisasjon
Socialdemokratiet (S)
Det danske partiet Socialdemokraterne (Sosialdemokratene) ble dannet i 1871. I dag er partiet Danmarks nest største.
Gå til organisasjon
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Midtengruppen
I midtengruppen i Nordisk råd samles medlemmer og varamedlemmer fra de nordiske landene og Færøyene, Grønland og Åland som tilhører sentrumsliberale, grønne og kristendemokratiske medlemspartier.
Gå til organisasjon
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands framtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center (Ålandsk senter) er, siden valget i 2011, det partiet som har flest mandater i det ålandske lagtinget (7 av 30). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands selvstyreregjering.
Gå til organisasjon
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Senterpartiet i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet (Senterpartiet) er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt verdigrunnlag. Viktige spørsmål inkluderer sysselsetting og entreprenørskap, klima, samt velferd.
Gå til organisasjon
De grønne (grønne)
De grønne er et finsk parti med fokus på miljøspørsmål og grønne verdier. Partiets velgere finnes først og fremst i Finlands byer.
Gå til organisasjon
Demokraterna (D)
Demokraterna (gl. Demokraatit) er et grønlandsk, liberalt politisk parti.
Gå til organisasjon
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Hållbart Initiativ
Hållbart Initiativ
Gå til organisasjon
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna (Kristendemokratene) er et politisk parti i Sverige. Partiet står for et kristent verdigrunnlag og profilerer seg fremfor alt innenfor spørsmål som omhandler pleie, omsorg, familie og næringsliv.
Gå til organisasjon
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristelig Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på Åland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valget i 2011 sank partiets velgerstøtte markant. For tiden har partiet 6 av 30 mandater i Ålands lagting og er i opposisjon.
Gå til organisasjon
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna (Miljøpartiet de grønne) er et et politisk parti i Sverige som står for grønne verdier. I tillegg til klimaspørsmål, fokuserer partiet også på spørsmål vedrørende migrasjon, utdanning og sysselsetting.
Gå til organisasjon
Miðflokkurin (Mfl.)
Moderaterne
Moderaterne (DK)
Gå til organisasjon
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Samarbeidspartiet
Sambandspartiet (Sambandsflokkurin, sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vi)
Viðreisn ble stiftet 24. mai 2016 og fikk sine første medlemmer i Alltinget ved parlamentsvalget høsten 2016. Viðreisn inngår i Midtengruppen.
Gå til organisasjon
Nordisk frihet
Gruppen for Nordisk frihet i Nordisk råd samler medlemmer og varamedlemmer fra Danmark, Finland og Sverige. Gruppen støtter opp om frihet, demokrati og ideen om uavhengige nasjonalstater.
Gå til organisasjon
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (saf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna er et nasjonalistisk og sosialkonservativt politisk parti. Partiets ble første gang valgt inn i Sveriges Riksdag i 2010.
Gå til organisasjon
Nordisk grønt venstre
Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd består av medlemmer og varamedlemmer som tilhører et venstreparti fra de nordiske landene samt Færøyene, Grønland og Åland. Gruppen har medlemmer fra åtte partier i Norden.
Gå til organisasjon
Alternativet (ALT)
Danmarks grønne parti, for mennesker som ønsker å arbeide for en bærekraftig, demokratisk, sosialt rettferdig og initiativrik verden.
Gå til organisasjon
Enhetslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Rødt (R)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Venstreforbundet (vänst)
Venstreforbundet (fi. Vasemmistoliitto) er et venstreparti med likestilling, frihet og bærekraftig utvikling som verdigrunnlag. Partiets er Finlands femte største.
Gå til organisasjon
Vänsterpartiet (V)
Venstrepartiet - De grønne (Vg)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Uten partigruppetilhørighet
Blå framtid
Danmarksdemokraterne
Danmarksdemokraterne
Gå til organisasjon
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Naleraq (GL)
Nunatta Qitornai
Nunatta Qitornai
Gå til organisasjon
Nye Borgerlige (NB)
Nasjonale delegasjoner
Ålands delegasjon
Danmarks delegasjon
Finlands delegasjon
Færøyenes delegasjon
Grønlands delegasjon
Islands delegasjon
Nasjonale delegasjonssekretariater
Her finner du en oversikt over ansatte ved de nasjonale delegasjonssekretariatene.
Gå til organisasjon
Norges delegasjon
Sveriges delegasjon
Presidentskapsprogram
Presidentskapsprogram for Nordisk råd 2024
Fred og sikkerhet i Arktis er temaet i Islands formannskapsprogram for Nordisk Råd 2024. Miljø og likestilling er også belyst i programmet.
Gå til organisasjon
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2023

Prioriteringene for det norske presidentskapet er et trygt, grønt og ungt Norden. Dette er områder som er viktige i vår tid, med krig i Europa og klima- og energikrisen. Det er viktigere enn noensinne at vi står sammen i et sterkt nordisk fellesskap. Dagens unge er framtiden, og de er avgjørende deltakere i samfunnene og demokratiene våre.

Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2023 (pdf)

Gå til organisasjon
Finlands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2022
I Finlands presidentskapsprogram for 2022 framhever Finland en rekke prioriterte områder: et sosialt, økologisk og økonomisk bærekraftig Norden samt et sikkert Norden og et grenseløst Norden. Finland fokuserer også på den nordiske velferdsmodellen og utfordringene den står overfor, ikke minst i kjølvannet av covid-19. I 2022 feires også Nordisk råds 70-årsjubileum, noe som er en utmerket anledning for å gå sammen om å finne arbeidsmåter som kan gjøre det nordiske samarbeidet mer effektivt og strategisk.
Gå til organisasjon
Danmarks presidentskapsprogram for Nordisk råd 2021
Det danske presidentskapet 2021 fokuserer på nordiske lærdommer fra koronapandemien og demontering av grensehindre i Norden. Presidentskapet vil arbeide med følgende prioritetsområder: Nordisk forsvars- og beredskapssamarbeid, nordisk klimainnsats, nordisk ungdomsinnsats for kultur og språk samt turismesamarbeid.
Gå til organisasjon
Islands presidentskapsprogram for Nordisk råd 2020
Under sitt presidentskap vil Island fokusere på tre prioriterte områder: å hegne om demokratiet, verne det biologiske mangfoldet og styrke kunnskapen om de nordiske språk.
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2019
Norden hver dag – demokrati og folkelig forankring
Gå til organisasjon
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisasjon
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017

Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017

Gå til organisasjon
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016

Gå til organisasjon
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisasjon
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisasjon
Nordisk råds sekretariat
Nordisk råds sekretariat forbereder og følger opp de spørsmålene som behandles i presidentskapet, utvalg og andre organer.
Gå til organisasjon
Nordisk råds kontor i Brussel
Nordisk råd har et kontor i Brussel. Hensikten med kontoret er å følge med på EU-saker av interesse for Nordisk råd samt å opprettholde kontakten med nordiske aktører i Brussel. Spesielt viktig er kontakten mellom Europaparlamentet og Nordisk råd. Kontoret ble etablert i september 2017 og består av én medarbeider.
Gå til organisasjon
Ungdommens nordiske råd (UNR)
Ungdommens nordiske råd er et forum for de politiske ungdomsorganisasjonene i Norden.
Gå til organisasjon